PROGRAM - Rodinná rada jako správní orgán rodiny

2023 - Program

Přihlásit se

Rodinné vztahy jsou tím, co odlišuje běžnou správu majetku nebo firmy od té, na které se kolektivně podílí členové rodiny. Postupem času, jak rodina prochází různými fázemi svého životního cyklu, se do správy majetku nebo podniku zapojují další generace a členové. Různé představy a názory jednotlivých členů rodiny na to, jak by měl být majetek / podnik řízen sebou přináší potřebu vzniku řídícího fóra v podobě správního orgánu rodiny tzv. "rodinnou radu". Tento formální orgán je symbolem rovnosti, komunikačním “nervovým” centrem rodiny, které pomáhá rodině systémově a efektivně řešit celou řadu klíčových úkolů, dosahovat vytyčených cílů a reprezentuje rodinu směrem k představenstvu, managementu firmy nebo správcům rodinného majetku.

 

PŘEDSTAVUJEME PROGRAM - Rodinná rada jako správní orgán rodiny

Provedeme vás celým procesem tvorby rodinné rady tak, abychom nevynechali žádnou z podstatných částí od jejího vzniku, zavedení v rodině, její organizace i vedení. Je jednoduché rodinnou radu vytvořit, ale už náročnější je ji úspěšně vést a hlavně dlouhodobě udržet. O rodinné radě je nutné uvažovat tak, že se nejedná o jednorázový úkon jejího zřízení. Jde o dlouhodobý proces a vyvíjející se formu, která se bude do budoucna rozrůstat o další členy. Zodpovíme vám všechny otázky a pomůžeme vám překonat všechny výzvy.

 

Typická role rodinné rady

 • Udržování jednoty a soudržnosti rodiny
 • Prevence a usnadnění řešení konfliktů
 • Správa a rozhodování o majetku rodiny
 • Vzdělání další generace - Next Gen
 • Sladění členů rodiny s rodinným posláním, hodnotami a vizí
 • Tvorba a revize rodinné ústavy
 • Příprava členů rodiny na mezigenerační obměnu v řízení firmy
 • Plánování nástupnictví a transfer majetku
 • atd.

OBSAH PROGRAMU


 • Identifikace a kategorizace rodinného majetku
 • Nastavení vlastnických, ovládácích a kontrolních práv
 • Tvorba pravidel převodu a přístupu rodiny k majetku
 • Nastavení pravidel a struktury řízení, správy majetku
 • Tvorba pravidel a mechanismu nástupnictví
 • Vytvoření plánu pro případ extrémních událostí
 • Role a podíl členů na správě a řízení majetku

 

Detail procesu


>  Vstupní rozhovory a vyplnění dotazníku

>  Pracovní setkání - rodinná facilitace

>  Příprava setkání, průběžná komunikace a výstupy

>  Organizace setkání, úkolů, termín a příprava místa

>  Vypracování a dodání výstupní zprávy

>  Rozbor výstupní zprávy a závěrečný rozhovor

 

Je přirozené, že zavedení řídícího fóra rodinné rady jako nového a dosud neznámého formálního orgánu může v očích širší rodiny vzbuzovat vnitřní odpor, protože její zavedení ohrožuje dosavadní zavedený řád, známý způsob rozhodování, plánování a řešení situací. Je proto důležité, aby první rodinná rada a setkání byla úspěšná a posílila se motivace všech členů rodiny k účasti na dalších. Nevhodně pojatý způsob začátku rodinné rady nebo jejího vedení může pro budoucnost celé rodiny znamenat nenávratné propásnutí příležitosti. Členové rodiny často potřebují čas a podporu při uskutečňování změny v přechodu z dosavadního starého způsobu jednání za nový. Proto také techniky a metody vedení rodinné rady v jejích počátcích jsou rozdílné než v případě zavedení. Organizace a vedení fóra rodinné rady vlastními silami cestou pokus omyl se může lehce proměnit v nebezpečný experiment, který může napáchat v rodině i firmě nenávratné škody. Protože je v sázce příliš mnoho, tak nejbezpečnějším prvním krokem při zavádění rodinné rady je zapojení našeho profesionálního facilitátora.

 

Stáhněte si zdarma detail celého procesu

 


 

Výstup - cíl programu

 • Vznik, zavedení a efektivní vedení rodinné rady, jako kolektivního správního orgánu rodiny, který zajistí kontinuum správy majetku nebo firmy a její hladký přechod na další generace.
 • Vyhotovení výstupní zprávy, na základě které muže dojít k sepsání Kodexu rodinné rady jako vnitřního předpisu, který stanoví zásady fungování tohoto správního orgánu i principy výkonu funkce členů rodinné rady.

 

KDE NÁS NAJDETE

Václavské náměstí 772/2, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Přihláška


Tento web je chráněn technologií reCAPTCHA. Ochrana soukromí a smluvní podmínky.

Do 2 dnů po odeslání přihlášky vám na e-mail zašleme potvrzení o rezervaci vaší účasti na školení.

Před odesláním přihlášky je potřeba vyslovit souhlas s obchodními podmínkami a zpracováním osobních údajů.

Něco nejasného?
Napište nám.

Book Cover

Příručka plná praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter