PROGRAM - 3 Pilíře úspěšné organizace rodiny

2023 - Program

Přihlásit se

Rodinné vztahy jsou tím, co odlišuje běžnou správu majetku nebo firmy od té, na které se kolektivně podílí členové rodiny. Tato forma zapojení může být pro rodinu skvělou příležitostí, ale v případě neúspěchu také hrozbou pro její budoucnost. Postupem času, jak rodina prochází různými fázemi svého životního cyklu, se do správy majetku nebo podniku zapojují další generace a členové. To s sebou přináší různé představy a názory na to, jak by měl být majetek / podnik řízen, a jaká by měla být jeho strategie. Nevhodně nastavené rodinné procesy se mohou proměnit v hrozbu, která napáchá na majetku i v rodině nenávratné škody. Správa rodiny neboli "Family Governance" vytváří a udržuje systém s jasnou strukturou řízení rodiny a vztahů, a vnáší mezi členy rodiny disciplínu, zabrání možným konfliktům a zajistí kontinuitu majetku, podniku.

 

PŘEDSTAVUJEME PROGRAM - 3 Pilíře úspěšné organizace rodiny

ytvořili jsme pro vás plán celého procesu tvorby i zavedení systému organizace rodiny a metodicky jej navrhli tak, abychom nevynechali žádnou z podstatných částí. Tento program je zaměřený na nastavení vnitřní organizace správy rodiny a celým procesem vás bezpečně provede profesionální facilitátor s využitím metody rodinné facilitace. Tato metoda je založená na vědeckých poznatcích procesu práce mezi členy rodiny, kteří jsou často vystaveni celé řadě různých rolí a spletenci vztahů, jež mohou být pro efektivní komunikaci a dosažení rodinného cíle překážkou.

 

1. Nastavení systému organizace rodiny

Definujeme si priority, hodnoty a dlouhodobé cíle rodiny pro vytvoření tzv. rodinného poslání, na jehož základě bude celý systém organizace rodiny postaven. Vysvětlíme si různé modely rozhodování a řízení struktury vztahů.

2. Tvorba zásad a pravidel rodiny

Vypracujeme sadu zásad, pravidel a principů zaměstnávání členů rodiny, komunikace v rodině, přístupu k majetku, chování nebo postup v případě řešení sporů.

3. Role a zapojení členů do správy rodiny

Popíšeme si jednotlivé role a kompetence pro hladké fungování celé struktury správy rodiny. Vytvoříme implementační plán a provedeme jmenování členů rodiny, kteří se budu podílet na správě rodiny.

OBSAH PROGRAMU


 • Formulování vize, poslání a hodnot rodiny
 • Definování rodinných cílů a úkolů
 • Nastavení systému organizace rodiny
 • Tvorba struktury správy rodiny
 • Správní orgány rodiny
 • Výběr institucí správy rodiny
 • Tvorba zásad rodiny
 • Role a zapojení členů do správy rodiny

 

Detail procesu


>  Vstupní rozhovory a vyplnění dotazníku

>  Pracovní setkání - rodinná facilitace

>  Příprava setkání, průběžná komunikace a výstupy

>  Organizace setkání, úkolů, termín a příprava místa

>  Vypracování a dodání výstupní zprávy

>  Rozbor výstupní zprávy a závěrečný rozhovor

 

Stáhněte si zdarma detail celého procesu

 


 

Výstup - cíl programu

 • Formulování identity rodiny v podobě rodinných hodnot, poslání a dlouhodobé vize, která je komunikována všem členům rodiny.
 • Nastavení systému komunikace k členům rodiny (zejména těch, kteří nejsou zapojeni do podnikání) o hlavních úspěších, problémech a strategických směrech podnikání.
 • Vytvoření formálních komunikačních kanálů pro sdělování pravidel a rozhodnutí, která mohou ovlivnit rodinu.
 • Tvorba rodinné platformy, která umožní všem členům rodiny, aby se sešli, učinili potřebná rozhodnutí, podělili o své nápady, přání a problémy.
 • Vytvoření takové řídicí struktury pomůže vybudovat důvěru mezi členy rodiny (zejména mezi členy uvnitř a vně podniku) a sjednotit rodinu, čímž se zvýší šance na životaschopnost podniku.
 • Vyhotovení výstupní zprávy, na základě které muže dojít k sepsání rodinné dohody v podobě prohlášení vlastníka, rodinné ústavy atd.

 

KDE NÁS NAJDETE

Václavské náměstí 772/2, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Přihláška


Tento web je chráněn technologií reCAPTCHA. Ochrana soukromí a smluvní podmínky.

Do 2 dnů po odeslání přihlášky vám na e-mail zašleme potvrzení o rezervaci vaší účasti na školení.

Před odesláním přihlášky je potřeba vyslovit souhlas s obchodními podmínkami a zpracováním osobních údajů.

Něco nejasného?
Napište nám.

Book Cover

Příručka plná praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter