PROGRAM - Strategie úspěšné správy rodinného majetku

2023 - Program

Přihlásit se

Rodinné vztahy jsou tím, co odlišuje běžnou správu majetku nebo firmy od té, na které se kolektivně podílí členové rodiny. Tato forma zapojení může být pro rodinu skvělou příležitostí, ale v případě neúspěchu také hrozbou pro její budoucnost. Postupem času, jak rodina prochází různými fázemi svého životního cyklu, se do správy majetku nebo podniku zapojují další generace a členové. To s sebou přináší různé představy a názory na to, jak by měl být majetek , podnik řízen, a jaká by měla být jeho strategie. Nevhodně nastavené rodinné procesy se mohou proměnit v hrozbu, která napáchá na majetku i v rodině nenávratné škody. Správa rodiny neboli "Family Governance" vytváří a udržuje systém s jasnou strukturou řízení rodiny a vztahů, a vnáší mezi členy rodiny disciplínu, zabrání možným konfliktům a zajistí kontinuitu majetku, podniku.

 

PŘEDSTAVUJEME PROGRAM - Strategie úspěšné správy rodinného majetku

Vytvořili jsme pro vás plán procesu tvorby a zavedení systému organizace rodiny ve vztahu k rodinnému majetku, firmě. Tento program je zaměřený na nastavení funkční interakce mezi rodinou a rodinným majetkem, firmou. Celým procesem vás bezpečně provede profesionální facilitátor s využitím metody rodinné facilitace. Tato metoda je založená na vědeckých poznatcích procesu práce mezi členy rodiny, kteří jsou často vystaveni celé řadě různých rolí a spletenci vztahů, jež mohou být pro efektivní komunikaci a dosažení rodinného cíle překážkou.

 

6 kroků úspěšné správy rodinného majetku

 1. Definice a kategorizace rodinného majetku.
 2. Nastavení principů vlastnictví, ovládání a kontroly rodinného majetku.
 3. Zásady převodu a přístupu členů rodiny k rodinnému majetku.
 4. Nastavení pravidel a struktury řízení, správy rodinného majetku.
 5. Tvorba mechanismu nástupnictví.
 6. Určení rolí a podíl členů rodiny na správě rodinného majetku.

OBSAH PROGRAMU 


 • Nastavení vlastnických, ovládácích a kontrolních práv
 • Tvorba pravidel převodu a přístupu rodiny k majetku
 • Nastavení pravidel a struktury řízení, správy majetku
 • Tvorba pravidel a mechanismu nástupnictví
 • Vytvoření plánu pro případ extrémních událostí
 • Role a podíl členů na správě a řízení majetku
 • Identifikace a kategorizace rodinného majetku

 

Detail procesu


>  Vstupní rozhovory a vyplnění dotazníku

>  Pracovní setkání - rodinná facilitace

>  Příprava setkání, průběžná komunikace a výstupy

>  Organizace setkání, úkolů, termín a příprava místa

>  Vypracování a dodání výstupní zprávy

>  Rozbor výstupní zprávy a závěrečný rozhovor

 

Stáhněte si zdarma detail celého procesu

 


 

Výstup - cíl programu

 • Definování rodinného/rodového majetku v podobě klíčového assetu, který má podléhat specifickým pravidlům a spravě členů rodiny na kolektivní bázi.
 • Vytvoření jasné a transparentní struktury vlastnických a ovládacích práv mezi členy rodiny s právním vztahem k majetku.
 • Nastavení systému komunikace k členům rodiny, zejména těch, kteří nejsou zapojeni do podnikání nebo správy majetku.
 • Tvorba kvalifikačních kritérií pro vznik nároku na ovládání rodinného majetku nebo principy pro nabytí majetku do vlastnictví.
 • Vytvoření řídicí struktury majetku, která pomůže vybudovat důvěru mezi členy rodiny (zejména mezi členy uvnitř a vně podniku) a sjednotit rodinu, čímž se zvýší šance na životaschopnost podniku.

 • Nastavení pravidel mezigeneračního předání majetku a s tím spojené nástupnictví v klíčových správních orgánech nebo managementu společnosti.

 • Vyhotovení výstupní zprávy, na základě které muže dojít k sepsání rodinné dohody v podobě prohlášení vlastníka, rodinné ústavy atd.

 

KDE NÁS NAJDETE

Václavské náměstí 772/2, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Přihláška


Tento web je chráněn technologií reCAPTCHA. Ochrana soukromí a smluvní podmínky.

Do 2 dnů po odeslání přihlášky vám na e-mail zašleme potvrzení o rezervaci vaší účasti na školení.

Před odesláním přihlášky je potřeba vyslovit souhlas s obchodními podmínkami a zpracováním osobních údajů.

Něco nejasného?
Napište nám.

Book Cover

Příručka plná praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter