PROGRAM - Wealth-Due Diligence

2023 - Program

Přihlásit se

Tvorba bohatství obvykle vyžaduje vizi, pevnou vůli a je výsledkem tvrdé práce i štěstí. K jeho zachování už ale výše uvedené nestačí. K ochraně, růstu a řízenému generačnímu předání bohatství potřebujete promyšlený plán podložený funkční strategií se zapojením celé rodiny, managementu, řady oborových specialistů, ale hlavně vhodně zvolený a bezpečný proces. Kde ale začít? Jaké otázky bychom si měli klást a co vše máme vzít v úvahu? Řešením je program Wealth-Due Diligence.

 

PŘEDSTAVUJEME PROGRAM - Wealth-Due Diligence

Tento program je zaměřený na proces Wealth-Due Diligence, tzn. základní posouzení a zhodnocení všech klíčových oblastí strategie správy rodinného bohatství. Pro rodiny je tento program synonymem celkové lékařské prohlídky v souvislosti se správou svého majetku. Tento program vám poskytne jedinečnou kombinaci informací o všech úrovních bohatství rodiny a upozorní vás na nejvýznamnější rizika, úskalí a nedostatky související se správou nebo mezigeneračním přenosem rodinného majetku.

Cílem je, aby jednotlivec nebo rodina získali dostatečnou informační úroveň pro kvalifikované rozhodování v souvislosti se zefektivněním správy rodinného majetku, nebo přijali včas účinná opatření a ošetřili situace a potenciální hrozby související s nástupnictvím i mezigeneračním transferem majetku. Součástí programu je výstupní "Red Flag Alert" zpráva.

 

Vztahy při řízení a správě majetku

V této části se zaměříme na důkladné pochopení a posouzení celého systému organizace vaší rodiny, na jejíž základě se členové rodiny nebo profesionální správci podílí na řízení a správě rodinného majetku.

Kategorizace majetku a jeho efektivita

Pomůžeme vám posoudit jednotlivé typy majetku podle úrovně jejich zralosti. Identifikovat klíčové rodové jmění a zhodnotit ekonomickou a daňovou efektivitu majetku.

Vlastnictví, ovládání a přenos majetku

Vyhodnotíme aktuální způsob a právní formu, jakým majetek vlastníte nebo ovládáte, což může mít rozhodující vliv na ochranu, štěpení a rotaci rodinného jmění i vaši schopnost dosáhnout vytyčené cíle.

OBSAH PROGRAMU


 • Posouzení právní formy vlastnictví, ovládání majetku
 • Zhodnocení nastavení principů nástupnictví
 • Přezkum připravenosti majetku na předání
 • Revize efektivity správy majetku
 • Vyhodnocení systému organizace rodiny
 • Audit filantropických aktivit rodiny
 • Posudek struktury řízení a správy majetku
 • Průzkum mezi členy rodiny v souvislosti s právními nároky na rodinný majetek

 

Detail procesu


> Vstupní rozhovory a vyplnění dotazníku

> Pracovní setkání - rodinná facilitace

> Příprava setkání, průběžná komunikace a výstupy

> Organizace setkání, úkolů, termín a příprava místa

> Vypracování a dodání výstupní zprávy

> Rozbor výstupní zprávy a závěrečný rozhovor

 

Stáhněte si zdarma detail celého procesu

 


 

Výstup - cíl programu

 • Cílem procesu Wealth-Due diligence je základní zhodnocení  všech klíčových oblastí strategie správy rodinného  bohatství a odhalení současných hrozeb nebo budoucích nebezpečí s návrhem možných opatření a způsobu ošetření identifikovaných rizik.
 • Celý proces je metodicky rozdělen na tematické moduly tak, abychom nevynechali žádnou z podstatných částí a zadavatel nebo členové rodiny získali orientaci ve všech řešených oblastech, které souvisí s efektivní správou majetku.
 • Výstupy z rozhovorů a konzultací jsou shrnuty do krátké zprávy, tzv. "Red Flag Alert", která popisuje posuzované oblasti, klíčové ukazatele, rizika a návrh způsobu jejich ošetření.

Přihláška


Tento web je chráněn technologií reCAPTCHA. Ochrana soukromí a smluvní podmínky.

Do 2 dnů po odeslání přihlášky vám na e-mail zašleme potvrzení o rezervaci vaší účasti na školení.

Před odesláním přihlášky je potřeba vyslovit souhlas s obchodními podmínkami a zpracováním osobních údajů.

Něco nejasného?
Napište nám.

Book Cover

Příručka plná praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter