Vize a poslání rodiny jako základní kámen při plánování bohatství

Mnoho rodin často používá různé právní struktury a entity pro plánování svého bohatství. Zároveň se snaží ochránit majetek na co nejdelší dobu, obvykle „na neurčito“. Jak ale zajistit mezigenerační převod bohatství, aniž by další generace o něj přišla?

Až 70% rodin ztrácí své bohatství už v druhé generaci. Chránit a udržet rodinné bohatství není jednoduché. Existuje mnoho právních entit jako např. svěřenské fondy, společnosti s ručením omezeným, fundace apod., které rodinám umožňují uchovat majetek, tvořit majetkové plány nebo realizovat snadnější mezigenerační převod. Pomoct rodinám také může profesionální poradce Wealth Manager, nebo rodinná kancelář – Family Office. Rodiny s vysokou hodnotou čistého jmění (HNWI) často řeší také otázku manažerského nebo vlastnického nástupnictví. Komu předat majetek? Jak na to spravedlivě? Když dostane úspěšný syn většinu aktiv, nenaruší to vztahy s jeho sestrou?

Plánování bohatství a jeho transferu budoucí generaci následuje mnoho otázek i nejistot. S vývojem firmy, potomků i jejich vzdělání a cílů se mění i osobní priority a názory na rozdělení majetku.

Prohlášení o poslání rodiny jako nástroj pro plánování bohatství

Vhodným instrumentem, jak zachovat rodinné bohatství – ať ve formě aktiv či bohatství duchovního – je sepsání dokumentu o vizi, poslání, hodnotách a kultuře rodiny, tzv. „prohlášení o poslání rodiny“. V prohlášení by mělo být zahrnuto, jaké jsou základní cíle rodiny a jejího podniku. Do dokumentu doporučujeme zahrnout základní rodinné hodnoty, kterých by se následující generace při řízení rodinného podniku a správě rodinného bohatství měly držet. Vhodné také je do rodinného poslání zahrnout filantropické účely a ty sdílet s členy rodiny. Takový dokument nejen vám, ale i ostatním členům rodiny pomůže ujasnit si, kam rodina a její bohatství či podnik směřují, jaký je jejich účel.

Jasně definovaný způsob, jak napsat prohlášení o poslání neexistuje. Rodiny často volí dostupné či přijatelné způsoby, např. sepíší listinu rodinných hodnot, zahrnou svou vizi a poslání do rodinné ústavy, sepíší jakési „prohlášení“ s rodinnou radou, která má za cíl dohlížet nad jeho dodržováním.

Jaké jsou základní znaky, které by dokument měl obsahovat?

1. Stanovte si základní hodnoty rodiny a zodpovězte si na následující otázky:

Pro sepsání vhodně nastaveného prohlášení o poslání potřebujete znát nejen rodinné po-generace sdílené hodnoty, ale i individuální potřeby a hodnoty každého člena vaší rodiny. Pro jejich zjištění doporučujeme zeptat se blízkých příbuzných na následující otázky, které vám napoví, čemu dotyční věří a co naopak neuznávají. Odpovědi poté diskutujte mezi sebou a pokuste se dojít ke společným závěrům:

2. Definujte vizi rodiny

Jak bude vaše rodina vypadat za 10, 20, 50 let? Jaká je vaše vize rodiny v budoucnu? Stanovte si plán rodiny i rodinného bohatství nebo rodinného podniku. Je to obdobné, jako když jedete na dovolenou. Plánujete, jak bude dovolená vypadat. Podobně utvořte plán vaší rodiny.

Utvoření vize vám může pomoci představit si, jak bude v budoucnosti vypadat vaše rodina i bohatství. Tím si navíc ujasníte, jak chcete, aby se s rodinnými aktivy zacházelo. Na co bude bohatství užito? Bude naplňovat konkrétní účely? A jak?

Vize by měla vycházet z rodinných sdílených hodnot. Proto doporučujeme tvořit vizi společně s ostatními členy rodiny. Komunikujte, diskutujte.

3. Stanovte si taktiku k realizace vaší vize, tzv. “Prohlášení o poslání”

V tomto momentě má rodina jasně definované hodnoty a svou vizi. Nastává čas si položit otázku “Jak budeme tuto vizi realizovat?”. Promyšlení a stanovení taktiky k realizaci rodinné vize je počátek tvorby Prohlášení o poslání.

Prohlášení by mělo obsahovat, jak bude s rodinným bohatstvím v následujících generacích zacházeno. Bude bohatství použito na vzdělávání potomků? Nebo na filantropické účely? Účel bohatství a jeho plánování vychází ze stanovených a domluvených rodinných hodnot. Prohlášení o poslání rodiny a rodinného bohatství vám může pomoc tyto hodnoty sdílet po generace, a zároveň tak zajistíte, že s bohatstvím bude naloženo v souladu s rodinnou kulturou.

Zaznamenávejte body

Napsat vhodné, efektivní a všemi sdílené Prohlášení nelze okamžitě. Zaznamenávejte veškeré body, které vás nebo členy rodiny napadnout. Nezapomínejte ani na jakékoliv nápady, indicie, které vychází z rodinných hodnot. Takto snadněji dojdete ke shodě s rodinnými příslušníky a naleznete jejich podporu při psaní a dodržování Prohlášení.

Obnovujte Prohlášení o poslání

Svět se mění. Měníme se my. Vyrůstáme, stárneme, měníme své názory, postoje i priority. Z nutnosti zabezpečit rodinu je náhle na žebříčku osobních hodnot zajistit vzdělání vnoučat. Změny jsou běžné u každého z nás. Proto je vhodné Prohlášení o poslání pravidelně pročítat za přítomnosti dalších členů rodiny na rodinných setkáních a diskutovat nad tím, zda jsou vaše hodnoty, cíle i vize stále stejné. Změnilo se něco? Přidejte, odeberte či opravte to v Prohlášení. Cílem Prohlášení o poslání je efektivně plánovat bohatství, aby nedošlo k jeho ztrátě v následujících generací. Dříve jste byli silnými zastánci charity a nyní je pro vás více zajištění rodiny? Změňte tento bod ve vašem Poslání. Nezapomeňte však, že byste veškeré zásahy měli dělat společně po vzájemné diskuzi.

Zaujal vás článek?

Dejte nám svůj mail a my vám budeme podobné články posílat 1x měsíčně.
Získejte přehled, co se ve světě svěřenských fondů děje:

Tento web je chráněn technologií reCAPTCHA. Ochrana soukromí a smluvní podmínky.

Související články

Volně dostupný

Rodinná ústava, příležitost nebo hrozba pro rodinu?

Rodinná ústava může být pro HNWI rodiny jedním z nejmocnějších a nejužitečnějších nástrojů v souvislosti se správou jejich rodinného bohatství. Je nutné si však uvědomit, že tento písemný protokol je pouze jeden z možných typů rodinných dokumentů a není vhodný pro každou rodinu. V případě chybně zvoleného typu rodinného dokumentu nebo nevhodně pojatého způsobu vedení procesu se tvorba rodinné ústavy může lehce proměnit v nebezpečný experiment, který napáchá v rodině, na majetku i firmě nenávratné škody.

14. 7. 2023
5 min.
Volně dostupný

Význam rodinné facilitace při setkáních nad správou rodinného majetku

Tvorba bohatství obvykle vyžaduje vizi, pevnou vůli a je výsledkem tvrdé práce i štěstí. K jeho zachování už ale výše uvedené nestačí. K ochraně, růstu a řízenému generačnímu předání bohatství potřebujete promyšlený plán podložený funkční strategií se zapojením celé rodiny, managementu, řady oborových specialistů, ale hlavně vhodně zvolený a bezpečný proces.

15. 6. 2023
3 min.
Volně dostupný

Mezinárodní konference Private Family Wealth 2022 předčila naše očekávání.

Společnost Multi Family Office s.r.o. byla partnerem úspěné mezinárodní konference Private Family Wealth 2022. Konference proběhla 6.10.2022 a mezi účastníky i samotnými řečníky zaznamenala velký ohlas a předčila i naše očekávání.

14. 10. 2022
7 min.
Book Cover

Příručka plná praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter