betonová fasáda

Ing. Peter Kováčik

Peter je řídící partner ve společnosti Multi Family Office a podílí se zejména na tvorbě firemní strategie a vývoji finančních i nefinančních služeb.

Ekonomické vzdělání získal na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze a v odvětví finančních služeb a správy bohatství se pohybuje více než 15 let. Spoluzakládal a je řídícím partnerem několika významných společností tohoto oboru v České republice, kde působí také jako wealth a trust advisor, analytik finančních produktů a lektor odborných kurzů.

Díky svým rozsáhlým multioborovým zkušenostem se Peter zaměřuje na vývoj pokročilých nástrojů a strategií pro správu majetku a poskytování komplexních služeb tohoto odvětví.