Typy family office

 

Základní rozdělení Family Office, „rodinných kanceláří“ je na Single Family Office (SFO), tedy ty „rodinné kanceláře”, které se věnují pouze jedné rodině, nebo častěji využívané Multi Family Office (MFO), jež své služby nabízejí více rodinám a klientům.

Single Family Office se dále rozděluje na Virtual Family Office (VFO), nebo Embadded Family Office (EFO), tzv. „Vložená rodinná kancelář”. Multi-family Office jsou dále děleny na nejčastěji využívanou Commercial MFO „komerční MFO”, Private MFO „Soukromá MFO” a Virtual MFO.

Single Family Office

Single Family Office poskytuje poradenství a správu majetku pouze jedné rodině. Zaměstnanci Single Family Office často pomáhají bohaté rodině s investicemi, rodinným podnikem, životním stylem či se správou financí, včetně případného vyplácení rodinných příslušníků či posmrtným převodem bohatství. Single Family Office patří mezi nejdůvěryhodnější typ rodinné kanceláře vzhledem k řízení a správu pouze jediné rodiny a poskytuje plnou kontrolu nad rodinným majetkem a řízením rodiny. Single Family Office nabízí široké spektrum služeb od správy a ochrany rodinného majetku, po zachování rodinných hodnot a řízení životního stylu.

Single Family Office se dále dělí na:

Virtual Family Office (VFO)

„Virtuální rodinná kancelář” je takový typ Single Family Office, jež využívá služeb ne celé kanceláře, ale pouze nezávislých externích specialistů, popř. členů rodiny. Ti spolu navzájem spolupracují a jednají, jako kdyby tvořili rodinnou kancelář. Každý je však zaměstnán ve svém vlastním zaměstnání a pro rodinu pracují pouze externě.

Embadded Family Office (EFO)

tzv. „Vložená rodinná kancelář”, která je „vložená” uvnitř rodinného podniku, tedy zaměstnanci společnosti mimo jiné spravují a ochraňují majetek a hodnoty rodiny. U takového typu Family Office obvykle bývá externím pracovníkem pouze právník. EFO existují v případě rodinného podniku, jehož majitelé jsou členové dané rodiny. Rodinný podnik generuje výnosy, které je nutné spravovat.

Single Family Office mohou velmi lehce dosáhnout značných zřizovacích a provozních nákladů. Z toho důvodu většina jednotlivců a rodin využívá spíše služeb Multi Family Office.

Multi Family Office

Multi Family Office nebo také „rodinné kanceláře pro více rodin” spravují bohatství více rodinám. Rodinné kanceláře tohoto typu nejčastěji pomáhají nejen se správou majetku, ale i s jeho organizací a ochranou či zvýšením. Základní činnosti Multi Family Office pro snadnou správu vašeho majetku je správa investic. Podle typu strategie managementu rodinných investic rozdělujeme Multi Family Office na dvě kategorie: ty, které investují, a ty, které monitorují.

Investující rodinné kanceláře se společně s rodinnými příslušníky podílí na tvorbě konkrétní investiční strategie. Odpovědnost za průběh a funkčnost strategie přebírá Family Office.

Monitorující Multi Family Office neprovádí a nezodpovídá za investiční strategii. Po dohodě s rodinou o případném postupu alokace jejich aktiv rodinná kancelář pověří kompetentní orgány, jako jsou soukromé banky, správci fondu a aktiv, aby odpovídajícím způsobem investovaly. Family Office pak dohlíží na správný průběh investic.

Multi Family Office (MFO) se rozdělují na tři typy rodinných kanceláří pro více rodin:

Commercial MFO

„Komerční MFO” je nejběžnějším typem rodinných kanceláří pro více rodin, tvoří zrhuba 95 % všech Multi Family Office. Komerční MFO sdružuje příslušné odborníky pro vytvoření komplexního přístupu ke správě a ochraně vašeho majetku a řízení rodiny.

Private MFO

„Soukromé MFO” spravují majetek omezenému počtu bohatých rodin, které mají podobnou strukturu i přibližně stejné množství rodinného jmění, a podobnými způsoby poté spravují majetek a řídí rodinu. Takový typ Multi Family Office je vzácný vzhledem k obtížnosti nalezení takto podobných affluentních klientů.

Virtual MFO

„Virtuální MFO” nabízí služby nezávislých externích specialistů, kteří nejsou přímými zaměstnanci konkrétních rodin ani kanceláří. Ti spolu navzájem spolupracují a jednají, jako kdyby tvořili rodinnou kancelář a společně kooperují pro správu majetku pro více rodinám. Každý z odborníků je však zaměstnán ve svém vlastním zaměstnání a pro rodiny pracují pouze externě.

Proč si nás vybrat?

ZNALOSTI

Přinášíme strategie správy bohatství, které jsou založeny na letitých výzkumech a praxi v ČR i zahraniční a přizpůsobený vašim individuálním potřebám.

ZKUŠENOSTI

Naši klienti disponují majetky v rozsahu jednotek až vyšších stovek milionů, což je staví před řadu složitých otázek a situací, které jsme pomáhali řešit už stovkám klientů.

NASLOUCHÁME

Neexistuje univerzální řešení. Síla našich služeb spočívá v jejich přizpůsobení vašim individuálním potřebám.

Využijte
konzultaci
zdarma

Potkejte se s námi
a poznejte, jak to u nás chodí.

Inspirujte se

Průvodci strategiemi ochrany a správy majetku, které používají bohatí

Fotogalerie z akce
Book Cover

Příručka plná praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter