Jak na tvorbu strategie správy rodinného bohatství

PROGRAM

Naše průzkumy ukazují, že téměř 80% movitých jednotlivců a rodin nemá strukturovaný přístup ke správě, ochraně a generačnímu přenosu svého bohatství, a to přestože je to jejich primární cíl. Vyvarujte se nebezpečí ztráty toho, co jste vybudovali a vytvořte si díky tomuto vzdělávacímu programu strategii správy bohatství, díky které bude vaše rodina připravena a dosáhnete přelomových výsledků.

Postoje, chování a preference současných rodin se výrazně změnily a tradiční modely komunikace v rodině a strategie správy majetku přestávají fungovat. Moderní rodiny potřebují moderní strategie správy rodinného majetku založené na tradičním myšlení v generacích, ale které se opírají o nové poznatky a metody kolektivní komunikace a práce při správě rodinného majetku. Pouze tak se dokáží přizpůsobit a stát se odolnými vůči změná, kterým budou čelit.

Pokud si chcete zachovat dosavadní bohatství a hodnoty i pro budoucí generaci, tak musíte vypracovat, zavést udržitelnou a komplexní strategii vašeho bohatství.

 • Jednotlivci nebo členové podnikající a investiční rodiny, kteří se podílejí na správě rodinného majetku nebo jsou aktivně zapojeni do strategického plánování a rozhodování.
 • Vlastníci rodinných firem, kteří jsou motivováni přezkoumávat a hledat nové způsoby, jak zvýšit efektivitu správy rodinného bohatství.
 • Členové nové generace “NextGen”, kteří jsou nebo mají být v budoucnu postaveni do nové role souvisejících se správou rodinného bohatství.
 • Nerodinní správci a členové poradních nebo statutárních orgánů se mohou zúčastnit, pouze pokud doprovázejí členy podnikatelských rodiny. (Upozorňujeme, že tento program není určen pro správce majetku, finanční poradce nebo pracovníky Family Office)

Program obsahuje tyto 4 moduly:

 1. Ovládání a přenos vlastnictví (Ownership Governance)
 2. Správa řízení majetku (Asset Governance)
 3. Správa a řízení firmy (Corporate Governance)
 4. Organizace rodiny (správa rodiny)

 • Program se skládá ze dvou dvoudenních navazujících setkání. Ty jsou doplněny o individuální konzultace a samostatnou činnost účastníka v 20 hod.
 • Při skupinové práci vytváříme bezpečný prostor s cílovou vzájemnou inspirací, ale při zachování individuálního přístupu. Maximální velikost skupiny je proto 10 účastníků.
 • V průběhu setkání mimo následující obsah navazujeme na konkrétní situaci, potřeby účastníků a propojujeme teorii s praxí. Díky tomu je program interaktivní a praktický.
 • Celým programem vás bezpečně provede profesionální facilitátor s využitím metody facilitace. Tato metoda je založená na vědeckých poznatcích procesu práce se členy nebo mezi členy rodiny, kteří jsou často vystaveni celé řadě různých rolí a komplexních vztahů, jež jsou pro efektivní komunikaci a dosažení rodinných cílů překážkou.
 • Zažijete konkrétní ukázky, sdílení praxe a zkušeností i ostatních účastníků s jejich rozbory, reflexí a naší vazbou.

 • Pochopte všechny klíčové rodinné složky bohatství a dokážete navrhnout vlastní komplexní strategii správy bohatství vaší rodiny pro lepší budoucnost.
 • Dokážete posoudit a zefektivnit celý systém organizace vaší rodiny, na základě kterého se členové rodiny nebo profesionální správci podílejí na řízení a správě rodinného majetku.
 • Objevíte vlastnických strategií řízení ,které mají různé typy vlivů na ochranu, štěpení a rotaci rodinného jmění i vaši schopnost dosáhnout vytyčené cíle v budoucnosti.
 • Naučte se moudře strukturovat rodinné jmění způsobem, který vám pomůže ochránit klíčový rodinný majetek tzv. “Key Family Asset” a zároveň vybudovat důvěru mezi členy rodiny a sjednotit je, čímž se zvýší šance na kontinuitu a hladké předání.
 • Odhalíte nejčastější hrozby, konflikty v rodině, které neminou a jsou příčinou zániku rodového majetku: Naučíte se, jak je rozpoznat a řešit.
 • Pochopte principy a zásady vícegeneračního bohatství na jehož základě můžete postavit úspěšné generační předání majetku nebo nástupnictví v rodinné firmě

 • 2 x 8 hod. skupinové setkání
 • 2 hod. individuální konzultace
 • 2 hod. individuální práce
 • Dotazníky
 • Family handbook s handout a pracovními listy
 • Přístup do Family classroom
 • Další zdroje informací

Nevíte, zda je pro Vás tento program vhodný? Potřebujete více informací nebo si chcete přizpůsobit program na míru? Kontaktujte nás

"Vytvoření strategie pro správu rodinného bohatství představuje klíčový krok nejen k efektivnímu řízení majetku, ale především k zajištění jeho dlouhodobé udržitelnosti. Strategie se zásadně zaměřuje na lidský, emocionální a hodnotový rozměr rodinných vztahů, které jsou nezbytné pro vyvážené spoluvlastnictví a správu. Důležitost těchto aspektů se ukáže zejména v momentech, kdy dochází ke střetu s pravidly a omezeními stanovenými zakladatelem či dřívějšími generacemi. Poslední věcí, kterou byste si jako zakladatel přáli, je spor mezi členy rodiny a rozpad toho, co jste budovali pro další generace. Workshop, který jsem absolvoval, mi poskytl cenné vhledy a vedl k podstatným změnám v pravidlech správy našeho rodinného majetku. Již nyní plánuji další kroky pro jeho rozvoj a zlepšení"

Účatník - M.M.

Důvěrný průvodcem v průběhu celého programu vám budou Pavel Kolář a Jiří Nekvapil, kteří mají zkušenosti s poradenstvím a spoluprací s některými z nejúspěšnějších jednotlivců a rodin v ČR i na světě.

Organizační informace

Termín:

Zanechte nám zprávu a kontakt.
Brzy se vám ozveme.

Tento web je chráněn technologií reCAPTCHA. Ochrana soukromísmluvní podmínky.

 


Harmonogram:

2x1 den (celkem 16 hodin)

 • 06. červen  2024  od 09 - 17:00 hod.
 • 07. červen  2024  od 09 - 17:00 hod.

Ke stažení:

Stáhněte si info prospekt programu v PDF


Počet účastníků:

 • max. 8

Lektoři:


Místo konání:

 • Euro Palác - Václavské nám. 772/2, Praha 110 00

Cena:

 • 25.000 Kč + DPH za prvního registrovaného
 • 22.000 Kč + DPH za každého dalšího registrovaného ze stejné rodiny, organizace nebo Family Office.

 

Registrovat se

Registrace

Kontaktní osoba (objednatel)

Účastníci (pokud se liší od objednatele)

Doplňující údaje

Plátce DPH


Tento web je chráněn technologií reCAPTCHA. Ochrana soukromísmluvní podmínky.

Do 2 dnů po odeslání přihlášky vám na e-mail zašleme potvrzení o rezervaci vaší účasti na školení.

Něco nejasného? Napište nám.