Správa majetku

Jedinečný typ vašeho majetku může přinášet jedinečné výzvy.  

Údržba a správa vašeho majetku vyžaduje odborné znalosti a často i specializovanou podporu, a to ať už se jedná o investiční nebo neinvestiční majetek v podobě nemovitostí, rodinné firmy nebo cenných papírů. 

Naše divize správy majetku “Back-office Asset Servicing” dokáže reagovat na vaše měnící se potřeby. Pomocí technologií, kvalifikovanému týmu a přizpůsobených služeb vám dokážeme poskytnout administrativní, finanční, investiční nebo reportingová řešení. Přišel čas si odlehčit a časově náročné úkoly nebo odborné činnosti související s účetními, právními a daňovými hledisky přenést na naše experty.

Zajistíme vám komplexní řešení údržby a správy majetku.

Administrace a správa majetku i vlastnických struktur

S provozem, údržbou a správou majetku může být spojeno plnění desítek až stovek úkolů a legislativních povinností. Osoby s rozhodovací pravomocí pro jeho efektivní správu potřebují mít v reálném čase přesné a podrobné informace. Pouze tak dokážou včas vyhodnotit rizika a maximalizovat návratnost investic. Naše oddělení správy majetku vám poskytne potřebný back-office pro všechny činnosti hospodářské povahy a plnění všech zákonných povinností. 

Naše řešení administrace a správy majetku může zahrnovat tyto oblasti:

  • Administrace a správa společností, majetkových struktur
  • Administrace a správa svěřenských, nadačních fondů
  • Regulační, administrativní a ekonomické výkaznictví
  • Digitální řešení pro moderní správu majetku
  • Vedení účetnictví a zpracování daní
  • Oceňování a znalecké posudky
  • Investiční management
  • Interim management
  • Nominovaný servis
Kontaktujte nás

Digitální řešení pro moderní správu majetku

Naše řešení správy a údržby majetku je postaveno na osobním přístupu, hluboké odborné znalosti a inovativní technologii eTrust. To je nezbytné pro komplexní správu vašeho majetku, který může nabývat různých forem i vlastnických struktur zahrnujících obchodní korporace, svěřenské fondy nebo nadace. To vám pomůže zajistit provozní efektivitu, správu dat, řízení rizik a reporting, díky kterému můžete dělat informovaná rozhodnutí. Více informací o aplikaci eTrust

Náš zkušený tým vám připraví cyklus správy na míru šitý a údržby majetku v průběhu celého jeho životního prostředí, který vám pomůže splnit požadavky složitého a měnícího se prostředí. Komplexní sada služeb s možnostmi voleb od základních hospodářských činností až po kompletní outsourcing údržby a správy majetku vám poskytne flexibilitu a efektivitu reagující na vaše potřeby.

Mám zájem

Zjistěte, jak vám můžeme pomoci se správou a servisem vašeho majetku pro zajištění vašich potřeb.

Kontaktovat