Vícegenerační plánování

Pomáháme vám v budování generačního bohatství.

Pokud si movité rodiny chtějí v dnešní turbulentní době zachovat dosavadní bohatství a hodnoty i pro budoucí generaci, musí zapracovat na zavedení vícegeneračního plánu, který jim pomůže překlenout budoucí výzvy. Pro zajištění dlouhodobého úspěchu je nutné plánovat nejen přenos majetku, ale i intelektuálního, sociálního a lidského kapitálu.

Spolupracujeme s jednotlivci a rodinami, kterým prostřednictvím našich vysoce individualizovaných služeb vícegeneračního plánování pomáháme s jejich nejsložitějšími vícegeneračními potřebami. Jedná se o proces zapojení současné a druhé generace do plánování tak, aby společný výsledek byl v souladu s představou pro ty příští.

Prozkoumejte naše služby vícegeneračního plánování.

Tvorba majetkové a organizační struktury rodiny

Základem úspěchu vícegeneračního plánování je vhodná volba majetkové a organizační struktury rodiny, která zajistí hladký mezigenerační přenos. Tyto dva typy struktur musí být vzájemně propojeny a harmonizovány. Majetková struktura se skládá z různých právních vehiklů, které drží majetek a řeší otázky ochrany, vlastnictví, řízení a přenosu majetku z právního pohledu. Organizační struktura se skládá z tzv. rodinných institutů, které jsou součástí vnitřního systému organizace rodiny. Slouží pro takticko-strategické ovládání majetku a pomáhají s přenosem hodnot, kompetencí. Jejich cílem je vychovat schopnou a angažovanou nástupnickou generaci v rodině. Stáhnout info prospekt

Možné typy rodinných institutů:

Kontaktujte nás

Rodinná ústava a jiné typy rodinných dohod

Rodinná ústava nebo jiný typ rodinné dohody může být pro movité rodiny jedním z nejmocnějších a nejužitečnějších nástrojů v souvislosti se správou jejich rodinného bohatství. V případě chybně zvoleného typu rodinného dokumentu nebo nevhodně pojatého způsobu vedení procesu se tvorba rodinné ústavy může lehce proměnit v nebezpečný experiment, který napáchá v rodině, na majetku i firmě nenávratné škody. Pomůžeme vám s celým tvůrčím procesem, jehož cílem je dosažení rodinné shody. Síla rodinné ústavy pramení spíše z tvůrčího procesu rodinné facilitace než ze samotného aktu sepsání rodinných zásad do konečného dokumentu. Ten je pouze finálním výsledkem trpělivého a dlouhodobého úsilí členů rodiny. Více informací o rodinné ústavě naleznete zde.

Kontaktujte nás

Vedení rodinných setkání

Řízená rodinná setkání poskytují všem členům rodiny příležitost hovořit o majetku, svých rolích, odpovědnosti a sdílet své představy i obavy. To je důvod, proč v konceptu vícegeneračního plánování sehrává rodinné setkání tak důležitou roli. Tato forma pravidelného zapojení a komunikace zajišťuje přirozené sladění všech členů rodiny napříč generacemi. To umožňuje zlepšení vztahů i přijímání společných rozhodnutí. Pomůžeme vám s optimalizací vašich rodinných setkání a zvýšením jejich hodnoty pro všechny účastníky prostřednictvím jejich profesionálního plánování, organizace i jejich vedení.

Kontaktujte nás

Plánování nástupnictví

Jedním z nejkritičtějších problémů, které mohou ohrozit kontinuitu rodinných firem, je nástupnictví, tj. přechod vlastnictví, správy a řízení ze současné generace na další generaci rodinných příslušníků (NextGen). V případě plánování nástupnictví se nejedná o jeden prchavý okamžik přenosu kontrolních práv, ale o dlouhodobý proces přípravy současné generace, té budoucí, ale i managementu, zaměstnanců a firmy. Pomůžeme vám s naplánováním celého procesu a dalšího rozvoje dovedností a schopností potomků, které jsou nezbytné pro převzetí budoucích rolí v rodinných firmách. 

Kontaktujte nás

Tvorba vlastnické politiky

Volba typu vlastnictví, které budete ve vaší rodině uplatňovat, není pouhou právní formalitou. Vhodně zvolený typ a právní forma mohou vést k dlouhodobému úspěchu, ale také mohou omezit práva některých členů rodiny, snížit jejich motivaci, míru zapojení a být zdrojem konfliktu. Nepochopením síly vlastnické politiky nebo jejím nesprávným nastavením můžete zničit to, co vaše rodina celé generace budovala. Naši specialisté vám pomohou s nastavením celého designu vlastnické politiky i strukturováním rozhodování a řízení.

Kontaktujte nás

Rodinná facilitace

Je přirozené, že v případě rozhodování o majetku probíhá v rodině často živá diskuze nad tím, co se komu líbí a nelíbí. Výsledkem těchto diskusí bohužel často bývá nespokojenost některého člena rodiny, spor a v nejlepším případě kompromis, který generuje slabou chuť na další komunikaci nebo spolupráci při správě rodinného majetku. Z tohoto důvodu je nejbezpečnějším krokem zapojení profesionálního facilitátora, který usnadňuje rozhovory, zvládání náročných situací a pomáhá v dosažení rodinné shody. Rodinná facilitace je metoda založená na vědeckých poznatcích procesu práce mezi členy rodiny, kteří jsou často vystaveni celé řadě různých rolí a spletenci vztahů, jež mohou být pro efektivní komunikaci a dosažení kolektivního rodinného cíle překážkou. Pomůžeme vám hledat cestu vpřed, prozkoumat důvody, proč se jednotlivým členům rodiny líbí nebo nelíbí různé možnosti, a pomáhat rodině najít takové řešení, kdy budou uspokojeny potřeby každého člena. Více informací o rodinné facilitaci naleznete zde.

Kontaktujte nás

Rodinná mediace

V každé rodině mohou nastat životní situace, které v očích některých členů rodiny mohou vzbuzovat vnitřní odpor, protože ohrožují dosavadní zavedený řád, známý způsob rozhodování, poměr vlastnických a ovládacích sil, plánování a řešení situací. To může zablokovat komunikaci mezi členy rodiny, která přestane fungovat. V takovém případě už nepomohou metody facilitace a pro nalezení řešení je nutné zvolit rodinnou mediaci. Pomůžeme vám vyřešit náročnou komunikaci v rodině a minimalizovat potenciální emocionální, vztahové a majetkové škody.

Možné situace:

  • Uspořádání majetkových vztahů
  • Rodinné podnikání
  • Rozdělení majetku
  • Dědické řízení
  • Péče o děti
  • Rozvod
Kontaktujte nás

Rodinná rada

Rodinná rada je speciální typ správního a řídícího orgánu, který využívá rodina pro správu svého kolektivního nebo rodového bohatství. Rodinná rada je komunikačním “nervovým” centrem rodiny, jež pomáhá rodině systémově a efektivně řešit celou řadu klíčových úkolů, dosahovat vytyčených cílů a reprezentuje rodinu směrem k představenstvu, managementu firmy nebo správcům rodinného majetku. Provedeme vás procesem tvorby rodinné rady tak, abychom nevynechali žádnou z podstatných částí od jejího vzniku a zavedení v rodině, její organizace až po vedení. Zodpovíme vám všechny otázky a pomůžeme vám překonat všechny výzvy. Pomohli jsme už desítkám rodin. Pomůžeme i vám. Více informací o rodinné radě zde.

 

Kontaktujte nás

Vzdělání dalších generací

Naše vzdělávací programy “Now & NextGen” přinášejí účastníkům z řad vlastníků rodinných firem a členů podnikajících nebo investorských rodin zásadní příležitost k setkání s dalšími členy movitých rodin, učení, růstu a inspiraci. Vytváříme neocenitelné prostředí, které jim umožňuje získat nejnovější poznatky, znalosti a osvědčené mezinárodní know-how, jež jim pomáhá lépe porozumět jejich roli a získat znalosti pro udržitelnou správu rodinného nebo generačního bohatství.

Více informací

Stáhněte si zdarma náš info prospekt k vícegeneračnímu plánování.

Stáhnout