Bezpečnost

Datová a informační bezpečnost je pro nás prioritou

Jsme si vědomi, že denně pracujeme s vysoce citlivými údaji a informacemi našich klientů. Jednou z našich hlavních priorit proto není jen ochrana majetku, ale i ochrana obchodní komunikace a všech svěřených údajů. Při komunikaci, administraci i správě majetku používáme nejvyšší bezpečnostní standardy v oblasti ochrany osobních údajů a informačních technologií.

Jak pečujeme o vaše data?

K ochraně elektronické komunikace, svěřených dat a dokumentů využíváme servery společnosti Google, kde jsou data křížově uložena na více místech a zabezpečena kryptografickým 2048 bitovým RSA klíčem obsahujícím firmware, který má v držení pouze společnost Svěřenská správa.

Společnost Google je vedoucím světovým leaderem v oblasti ochranných elektronických prvků a řízení bezpečnostních incidentů. Není proto žádným překvapením, že jsme si zvolili jejich infrastrukturu k ochraně klientských dat i provoz elektronické komunikace naší společnosti.

Přečtěte si, co vše jsme udělali pro ochranu komunikace, vašich osobních údajů, elektronických dat a fyzických dokumentů.

Naše procesy jsou v souladu s GDPR

V souvislosti s poskytováním služeb a výkonem činnosti společnosti Svěřenská správa, s.r.o. dochází ke zpracovávání a uchovávání osobních údajů návštěvníků webových stránek a našich klientů. Abychom vám poskytli dostatek informací o rozsahu a způsobu, jak shromažďujeme, zpracováváme, používáme a chráníme vaše osobní údaje a soukromí, tak jsme vytvořili dokument, který si můžete přečíst zde.

Ochrana e-komunikace a uložených dat

Abychom udrželi kontrolu nad citlivými daty, využíváme u uložených dokumentů systém správy práv uživatelů (IRM). Zaměstnanci tak dle úrovně svých práv mají omezené kompetence na stahování, tisk a kopírování souborů nebo omezenou platnost k přístupům jednotlivých dokumentů. Tato citlivá data také chráníme systémem (DLP) před jejich ztrátou. K šifrování e-komunikace i pohybu dat v kybernetickém prostředí využíváme infrastrukturu společnosti Google, která poskytuje nejvyšší technologické zabezpečení současnosti. Více o šifrování se dočtete zde.

Ochrana SMS a telefonické komunikaci

V případě vašeho požadavku na šifrovanou SMS a telefonickou komunikaci jsme připraveni na systém šifrování END-TO-END, který zabrání přístupu k obsahu komunikace i možnosti shromažďovat a analyzovat ten nejzajímavější druh dat – metadata. K tomu využíváme platformu Threema. Tato platforma používá nejmodernější asymetrickou kryptografii pro ochranu zpráv a volání mezi odesílatelem a příjemcem, stejně jako komunikaci mezi aplikací a servery. Nevyžaduje žádné osobní údaje, telefonní číslo nebo další identifikátory. Je postavena na náhodně generovaném řetězci znaků, který slouží jako jedinečný identifikátor. Proto zachovává úplnou anonymitu uživatelů. Vice o šifrování Threema se dozvíte zde.

100% šifrování e-mailu

Každá e-mailová zpráva, kterou pošleme nebo přijmeme a je u nás uložena, je 100% šifrována datovými centry společnosti Google. To zajišťuje, že všechny zprávy jsou u nás v bezpečí nejen v případě naší vnitrofiremní komunikace, ale i když se zprávy pohybují mezi vaším zařízením a našimi emaily na serverech Google. Více o zabezpečení emailů si přečtěte zde.

Bezpečná firemní kultura

Největším bezpečnostním rizikem pro každou společnost a její důvěru je rizikové chování zaměstnanců. Abychom minimalizovali riziko selhání lidského faktoru na úrovni našich zaměstnanců nebo spolupracujících externích specialistů, zavedli jsme prevenci v podobě Incident managementu. Jeho součástí je školení bezpečného kybernetického chování, dvoufázové ověření každého zaměstnance při přístupu k firemním datům přes bezpečnostní kód a v neposlední řadě podepsání NDA (non-disclosure agreement) jako ochrany před vynášením citlivých informací.

Zabezpečení fyzických dokumentů

Naše služby depozitáře zakládacích dokumentů využívá celá řada svěřenských fondů, a proto v oblasti zabezpečení fyzických dokumentů neděláme kompromisy. Pro jejich správu využíváme trezorové místnosti 24SAFE, které jsou vyrobeny a instalovány švédskou firmou GUNNEBO s tradicí od roku 1764. Splňují požadavky nejvyšší třídy bezpečnosti 10 na úrovni zabezpečení trezorů centrálních bank. Fyzické zabezpečení navíc doplňuje nepřetržitý monitorovací a výstražný systém, přítomnost pracovníků bezpečnostní agentury nebo skener otisku prstů. Více o zabezpečení fyzických dokumentů se dočtete zde.