Zákonné povinnosti správce svěřenského fondu ve vztahu k AML/CFT, GDPR a Whistleblowing

WEBINÁŘ

Poslední novelou AML zákona byl rozšířen okruh povinných osob i na správce svěřenského fondu, který se podle ustanovením § 2 odst. 1 písm. m) AML zákona (AML = Anti-Money-Laundering = zákon proti praní špinavých peněz) staví do role povinné osoby. Zařazením správců svěřenských fondů a poskytovatelů služeb pro svěřenské fondy mezi povinné osoby vznikla těmto osobám celá řada zákonných povinností. Nezavedení a neplnění povinností, které AML zákon klade na správce svěřenských fondů i osob v podobném postavení přináší pro tyto osoby riziko vysokých sankcí. Tento webinář/školení vás komplexně seznámí s celou AML problematikou, která je poměrně široká a také vám ukáže jak jednotlivé zákonné povinnosti plnit.

Poslední novelou AML zákona byl rozšířen okruh povinných osob na subjekty poskytující služby pro právnické osoby a svěřenské fondy, které jsou v zahraničí označovány anglickou zkratkou TCSP (Trust and Company Service Provider). Touto změnou, ale došlo také k působnosti (doporučení FATF R.22 a R.23.) tohoto zákona i na správce svěřenského fondu, který se podle jednoznačného stanoviska Finančního analytického úřadu (dále jen "FAÚ”) staví do role povinné osoby.

Zařazením správců svěřenských fondů v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. m) AML zákona (AML = Anti-Money-Laundering = zákon proti praní špinavých peněz) a poskytovatelů služeb pro svěřenské fondy mezi povinné osoby vznikla těmto osobám celá řada zákonných AML povinností.

FAÚ, který v ČR plní funkci finanční zpravodajské jednotky se začíná zaměřovat na plnění zákonných povinností všech povinných osob. Nezavedení a neplnění povinností, které AML zákon klade na správce svěřenských fondů i osob v podobném postavení přináší pro tyto osoby riziko vysokých sankcí. 

Tento webinář/školení vás komplexně seznámí s celou AML problematikou, která je poměrně široká a také ukáže jak jednotlivé zákonné povinnosti plnit.

AML/CFT povinnosti správce svěřenského fondu

 • Definice správce svěřenského fondu jako povinné osoby z nefinančního sektoru
 • Pojmy AML zákona 
 • Rozbor všech AML povinnosti správce
 • Postup provádění identifikace a kontroly osob se vztahem k fondu
 • Postup prokazování původu prostředků a majetku vkládaného do fondu
 • Postup provádění kontroly v rámci převodů majetku fondu
 • Opatření proti politicky exponovaným osobám “PEP”
 • Manipulace a uchovávání informací 
 • Vztah k zákonu o skutečných majitelích z hlediska svěřenského fondu
 • Postup zjišťování skutečného majitele svěřenského fondu a jeho zahraniční obdoby
 • Sankce a dozor

Whistleblowing “ochrana oznamovatelů” 

 • Působnost zákona na správce svěřenského fondu
 • Zákonný rámec
 • Vnitřní a vnější oznamovací systém
 • Proces oznamování a jeho lhůty
 • Práva oznamovatele
 • Příslušná osoba a povinnosti příslušné osoby
 • Zákaz odvetných opatření a jejich jednotlivé typy
 • Možnosti oznamování
 • Výjimky z povinnosti oznamování

GDPR – ochrana osobních údajů

 • Působnost zákona na správce na správce svěřenského fondu
 • základní zásady
 • subjekt údajů
 • kategorie údajů
 • práva subjektů údajů
 • práva v rámci elektronické komunikace
 • výjimky
 • správce a zpracovatel
 • pověřenec pro ochranu osobních údajů
 • povinnosti správce a zpracovatele
 • základní povinnosti při zpracování osobních údajů
 • sankce

 • Správci svěřenských fondů
 • Osoba v obdobném postavení k uspořádáním bez právní osobnosti, které se řídí právem jiného státu např. Trust, Fiducie, Treuhand, Trust interno, Gewind, Fideicomiso, atd.
 • Subjekty poskytující služby pro právnické osoby a svěřenské fondy, které jsou v zahraničí označovány anglickou zkratkou TCSP (Trust and Company Service Provider).
 • Zakladatele, obmyšlení, dohlížitele svěřenských fondů 

 

Webinářem vás bude provádět právník Mgr. Václav Šmíd

 • 2020 - dosud   Správce svěřenských fondů ve spolupráci s Multi Family Office
 • 2011 - dosud   Člen bezpečnostní komise svazu měst a obcí ČR
 • 2011 - 2013      Bezpečnostní ředitel MŠMT ČR 
 • 2011 - 2011      Ředitel kabinetu ministra školství
 • 2001 - 2011      Ředitel odboru personální bezpečnosti - NBÚ
 • 1994 - 2000      Právnická fakulta Univerzity Palackého

 • Pro vaše potřeby případného doložení o absolvování školení obdržíte od nás na emailem osvědčení v PDF o absolvování. 
 • Osvědčení obsahuje název tématu školení, datum konání s přehledem školených témat.

 

Týden před vysíláním webináře obdržíte studijní materiály k tématu zpracované lektorem.

 

 • Po skončení webináře od nás obdržíte odkaz na jeho záznam. 
 • Pokud se vám nehodí termín vysílání, tak po skončení webináře budete mít celý záznam dostupný k vašemu studiu po dobu 30 dní.

 

 • Po registraci na webinář od nás obdržíte odkaz, kde můžete předem napsat lektorovi své dotazy.
 • Po absolvování školení bude možné lektorovi položit doplňující dotazy

 

Nevíte, zda je pro Vás tento webinář vhodný? Potřebujete více informací nebo vzdělání na míru? Kontaktujte nás

Organizační informace

Termín:

Zanechte nám zprávu a kontakt.
Brzy se vám ozveme.

Tento web je chráněn technologií reCAPTCHA. Ochrana soukromísmluvní podmínky.


Termín a čas:

 • 18. červenec 2024  10:00 - 12:00

Forma:

 • Online

Lektoři:

 • Mgr. Václav Šmíd

Cena:

 • 2.990 Kč + DPH
 • Zdarma pro klienty Multi Family Office

Registrovat se

Registrace

Kontaktní osoba (objednatel)

Účastníci (pokud se liší od objednatele)

Doplňující údaje

Plátce DPH


Tento web je chráněn technologií reCAPTCHA. Ochrana soukromísmluvní podmínky.

Do 2 dnů po odeslání přihlášky vám na e-mail zašleme potvrzení o rezervaci vaší účasti na školení.

Něco nejasného? Napište nám.