Zástupce Multi Family Office řečníkem na mezinárodní konferenci Wealth Forum

Začátkem října se v Praze sejdou světoví lídři na poli správy majetku. Cílem bude českým a zahraničním movitým rodinám, investorům a Wealth Managerům nabídnout mezinárodní pohled na vývoj a diverzitu služeb právě v oboru Wealth Management. Jako partner této akce pro Vás máme slevu 15 % s promokódem MUFO2022.

Čtyři politické systémy, čtyři měny, čtyři pohledy. Konference Private Family Wealth nabídne účastníkům zcela netradiční zážitek. Hned v dopolední části programu budou čeští a zahraniční investoři mít možnost posoudit, jak světovým trhem hýbou aktuální změny, ale i trendy. Na konferenci v samostatných přednáškách i v následné diskuzi vystoupí hned 4 řečníci z různých koutů světa zastupující odlišné ekonomické systémy, které jdou ruku v ruce s politickým vývojem daných států. Aby účastníci o nic nepřišli z důvodu jazykové bariéry, bude zajištěno simultánní tlumočení.

Prvního panelu Mezinárodní pohled na vývoj služeb Wealth Managementu ,jako konceptu s vysokou přidanou hodnotou pro zákazníka se v roli řečníků budou účastnit 4 představitelé z různých zemí, které mají odlišnou historii, jak z pohledu politického, ekonomického, tak i s ohledem na historické kořeny a praxi v oboru Wealth Managementu.

Evropa, Amerika, Asie

Hlavním řečníkem panelu i celé konference je Pierre S. duPont. Pierre je členem 5. generace jedné z nejvýznamnějších amerických rodin duPont. S ohledem na vlastní zkušenosti v rodinných dědických a obchodních situacích sám pomáhá dalším movitým jedincům a rodinám se správou a plánováním bohatství. Správa majetku ve Spojených státech je velmi rozvinutým tématem. To dokazuje i to, že americké rodinné podniky a movité rodiny své jmění předávají už po staletí z generace na generaci. Jejich bohatství je tak stále zachováno právě s ohledem na efektivně nastavené principy správy majetku.

Asijský kontinent zastoupí Dr. Wing-Hin Chung ze společnosti Invest Hong Kong (InvestHK) a FamilyOfficeHK. Účast Dr. Chunga zajistí rozšíření obzorů až na asijský kontinent. Společnost InvestHK je projektem hongkongské vlády. Cílem tohoto programu je řídit a spravovat zahraniční investice a posílit postavení Hong Kongu jako hlavního asijského místa pro investice. Společnost spolupracuje s významnými podnikateli, investory i rodinnými podniky. Hong Kong je považován za asijské centrum pro rozvoj Wealth Managementu a Family Offices.

Evropský kontinent s ohledem na politickou historii zastupují hned dva řečníci. Západní Evropu z „neutrálního“ státu reprezentuje Pawel Sniegocki Fink. Pawel má dlouholetou praxi ze švýcarské pobočky rodinné kanceláře Family Office Stonehage Fleming, kterou v roce 1976 založila známá rodina Flamingových. Společnost poskytuje poradenství a služby Wealth Managementu movitým rodinám napříč celým světem. Švýcarsko je jednou ze zemí, kde jsou služby pro správu a plánování bohatství jedny z nejrozvinutějších.

Středovýchodní Evropu a státy, ve kterých se novodobé bohatství začalo budovat před třemi dekádami let, zastoupí řečník z České republiky ze společnosti Multi Family Office. Cílem této rodinné kanceláře je spravovat majetek, investice i správa rodiny movitých jedinců. Jak se liší přístup k Wealth Managamentu v zemi, kde jsme teprve na počátku?

Mezikontinentální debata

Panelová diskuze účastníkům nabídne příležitost k dotazům na kteréhokoliv řečníka. Čeští i zahraniční Wealth Manageři, investoři či experti z Family Office budou moct významně rozšířit jejich know-how a inspirovat se od světových lídrů na mezikontinentální úrovni. Řečníci, jež se budou všichni účastnit i panelové diskuze, zastupují odlišné kontinenty: Ameriku, Asii a Evropu, přičemž v tomto případě můžeme Evropu rozdělit s ohledem na politickou historii na východní a západní,“ upřesnil Pavel Kolář, jednatel společnosti Wealth Magazín s.r.o., tedy pořadatele konference.

Přístup ke službám Wealth Managementu se v různorodých zemích, kontinentech a politicko-ekonomických systémech významně liší – už jen z pohledu na daňové zátěže v jurisdikcích i na historii správy majetku v každém ze zmíněných států. To naznačuje, že to na závěrečné panelové diskuzi bude jiskřit.

Networking jako bonus

Účastníci budou mít možnost si řečníky z různých koutů světa nejen poslechnout, ale i se s nimi setkat a soukromě pobavit o aktuálních výzvách. Konference Private Family Wealth nabízí prostor pro networking jak během několika přestávek, oběda, tak i během neformální večerní části.

O konferenci Private Family Wealth

Mezinárodní konference Private Family Wealth navazuje na úspěšné tři ročníky konference Trust & Wealth Management o správě a plánování bohatství. Pořadatelem konference je Wealth Magazín. Konference nabídne unikátní témata, řečníky a jedinečnou příležitost pro networking s českými i zahraničními osobnostmi v oboru. Konference se koná 6. října 2022 v pražském hotelu Grandior Hotel Prague. Konference má tři samostatné tematické panely:

1. Mezinárodní pohled na vývoj Wealth Managementu jako konceptu s vysokou přidanou hodnotou pro zákazníka

2. Filantropie jako přirozená součást rodinné majetkové strategie

3. Vlastnické a manažerské nástupnictví z pohledu nastupující generace

Více o konferenci, programu, řečnících i zakoupení vstupenky se dozvíte zde.

Zůstaňme ve spojení

Chcete dostávat pravidelnou dávku hodnotných informací z našeho centra znalostí?
Zanechte nám svůj email a budeme vás jednou kvartálně inspirovat.

Tento web je chráněn technologií reCAPTCHA. Ochrana soukromísmluvní podmínky.