5 otázek, které si musíte položit před založením nebo využíváním Family Office.

Family Office – rodinná kancelář je organizace, která je zakládána s cílem zajišťovat správu majetku jedné nebo více rodin s vysokou hodnotou čistého jmění, popř. aby uspokojila jejich individuální potřeby související s Family Governance – správou rodiny.

V případě Family Office se obvykle jedná o řešení, které využívají zejména jednotlivci nebo rodiny, jejichž aktiva začínají min. na 100 mil. Kč. Přesto se stále více setkáváme s těmi, kteří v tomto strategickém způsobu správy svého majetku a řízení aktivit rodiny vidí efektivní proces, který jim poskytuje úsporu času, informovanost, kontrolu a transparentnost při zachování soukromí.

Pokud rodina vlastní různé typy investičních aktiv v podobě cenných papírů, majetkových podílů, spoluvlastnictví nemovitostí, digitálního vlastnictví nebo kybernetických měn, tak ve spojitosti s majetkem, který je rodinou využíván k soukromým účelům, se může majetková struktura stát nepřehlednou a tím náročnou na správu. Taková situace může neúměrně zaměstnávat jednotlivé členy rodiny. Když k tomu připočteme i aktivní účast některých členů rodiny na řízení rodinné firmy, tak riziko potenciálního konfliktu je téměř sto procent.

Úspěšná rodinná kancelář vyžaduje více

Soubor majetkových hodnot, které jsou v držení jednotlivce nebo rodiny, se od nějaké výše stávají prací na plný úvazek, popř. se rodina vystavuje neúměrnému vztahovému riziku. Family Office – rodinná kancelář se při správném nastavení může stát efektivním řešením. Její služby pokrývají celou řadu potřeb rodiny a zajišťují nejenom správu majetku, ale také např. vzdělání členů rodiny, transfer majetku na další generaci atd.

Úspěšná rodinná kancelář ale v praxi vyžaduje mnohem více než jen připravený rozpočet a dobrý plán. Vyžaduje také efektivní řízení, kvalifikovaný tým odborníků a model, který je dostatečně flexibilní, aby se přizpůsobil změnám v potřebách rodiny.

Dříve, než se rozhodnete soukromou rodinnou kancelář (SFO) založit, nebo využívat komerční sdílené řešení (MFO), je nutné zvážit celou řadu úvah.

Předkládáme vám pět základních otázek, které si musíte položit:

1. Proč potřebuji Family Office?

Důvod pro založení nebo využívání Family Office se mezi jednotlivci a rodinami různí. Dle průzkumů se obvykle jedná o osoby, které mají za sebou úspěšný exit společnosti nebo disponují významnou likviditou, a touží po systémovém řízení majetku, který jim přinese úsporu času, soukromí, ale jsou ochotni se podílet na řízení sofistikovanější struktury nebo entity v podobě Family Office.

Pokud v níže uvedeném výčtu naleznete dva a více důvodů potřeby rodinné kanceláře, má pro Vás smysl zakládat Family Office nebo využívat služby komerčního Family Office.

  • Ochrana, akumulace a transfer aktiv

  • Řízení vlastnického nebo manažerského nástupnictví

  • Koordinace klíčových aktivit rodiny

  • Přístup k specializovanému týmu odborníků

  • Přizpůsobené finanční a nefinanční služby

  • Diskrétnost vlastnictví a ochrana před vynášením citlivých informací

  • Řízení rizik a investičních projektů

  • Řízení filantropických aktivit rodiny

2. Jaké mám potřeby nebo jaké služby bude Family Office poskytovat?

Služby poskytované rodinnými úřady se liší v závislosti na cílech rodiny a typu kanceláře. Některé rodinné kanceláře poskytují ryze finanční nebo investiční služby a jsou v postavení správce majetku, jiné zas mají pouze poradenský mandát a nabízejí nefinanční služby související s Family Governance – správou rodiny. Typy služeb, které budete využívat, musí odpovídat vašim potřebám. Jako vstup do tohoto tvůrčího procesu proto doporučujeme audit majetku a aktivit rodiny ve spojitosti s vytvořením poslání rodiny. Váš Family Office by vám měl pomoct naplnit vaši vizi.

3. Založím vlastní SFO nebo budu využívat služby sdíleného komerčního MFO?

Říká se, že je tolik druhů Family Office, co je rodin. Nebo pokud jste viděli nějakou Family Office, tak jste viděli opravdu jen jednu. To, jak je každá rodinná kancelář nastavena a zaměřena, určuje cíle a potřeby rodiny. Vzhledem k tomu, že náklady na provoz Family Office mohou velmi lehce dosáhnout značných částek i v řádu milionů ročně, tak mnoho rodin, kterým odpovídá nabídka služeb některého z Multi Family Office, využívají tato nákladově efektivní řešení. Rodiny tak mohou v případě MFO nejen těžit ze sdíleného know-how, ale navzájem se dělit o náklady za provoz Multi Family Office, které je pro více rodin.

 

Významným faktorem před rozhodnutím, zda založit vlastní Single Family Office “SFO” nebo využívat komerční služby Multi Family Office “MFO” je vaše ochota se angažovat na případném řízení. Family Office je firma a jako každé podnikání si žádá vypracování obchodního plánu a s tím související organizaci a procesy. V případě, že toto nechcete absolvovat a řídit, je vhodnou cestou sdílené MFO.

4. Jaká bude Vaše role a kdo se z rodiny zapojí do Family Office?

Dříve, než začnete převádět vaši vizi Family Office do reálného života, je nutné rozhodnout, kdo se zapojí do rodinné kanceláře a jak. Členové rodiny se ožení, rozvedou, přestěhují se na různá místa a změní zájmy. Proto je důležité rozhodnout, kdo bude zapojen do vašeho Family Office a jakou roli budou jednotlivé osoby mít.

6. Jakou právní formu bude mít Family Office a kde bude umístěna?

Rodinná kancelář, kterou vytvoříte, bude sice řízena jedinečnými rodinnými potřebami, ale regulačními a daňovými povinnosti budou vázány jurisdikcí. Doporučujeme zvážit mnoho hledisek, které pro sídlo Family Office mohou být určující i s ohledem na zachování diskrétnosti rodiny. V různých jurisdikcích se můžete setkat s rozdílnou právní formou, která se využívá pro provoz rodinné kanceláře i s ohledem na regulovanou oblast služeb. Ve většině případů se ale jedná o Limited liability company, což je obdoba české právní formy s.r.o., ale lze ale využít i jiné typy právních entit.

Při správném provedení může Family Office poskytnout rodině obrovské výhody, ale také v případě nevhodné volby rodinu poškodit. Při jeho zakládání nebo volbě o využívání sdíleného MFO je proto nutné spolupracovat na zodpovězení klíčových otázek s odborníky.

Zůstaňme ve spojení

Chcete dostávat pravidelnou dávku hodnotných informací z našeho centra znalostí?
Zanechte nám svůj email a budeme vás jednou kvartálně inspirovat.

Tento web je chráněn technologií reCAPTCHA. Ochrana soukromísmluvní podmínky.