6 klíčových oblastí strategii správy rodinného bohatství

Potřeby současných rodin se změnily a tradiční strategie správy majetku přestávají fungovat. Moderní rodiny potřebují moderní strategie správy rodinného majetku. Pouze tak se dokáží přizpůsobit a stát se odolnými vůči změnám, kterým budou čelit. Při tvorbě a zavedení udržitelné strategie celkového bohatství rodiny tzv. “Total Family Wealth” by se členové rodiny měli zaměřit na těchto 6 klíčových oblastí.

Pokud si rodiny chtějí v dalších letech zachovat dosavadní bohatství a hodnoty i pro budoucí generace, budou muset zavést nebo přehodnotit svou strategii správy rodinného bohatství.

Proč?

Potřeby současných rodin se změnily a tradiční strategie správy majetku přestávají fungovat. Moderní rodiny potřebují moderní strategie správy rodinného majetku. Pouze tak se dokáží přizpůsobit a stát se odolnými vůči změnám, kterým budou čelit.Při tvorbě a zavedení udržitelné strategie celkového bohatství rodiny tzv. “Total Family Wealth” by se členové rodiny měli zaměřit na těchto 6 klíčových oblastí:

➡️ 1) Systém organizace rodiny
Rodinný systém správy a řízení rodiny neboli "Family Governance" Vám pomůže vytvořit a udržet systém s jasnou strukturou řízení rodiny a vztahů, což vnese mezi členy rodiny disciplínu, zabrání možným konfliktům a zajistí kontinuitu majetku, podniku.

➡️ 2) Vytvoření vlastnické strategie
Vlastnictví sebou nese moc zničit majetek, firmu nebo zajistit mezigenerační prosperitu a úspěch. Vypracování vlastnické strategie a s tím spojený přenos vlastnických práv je jeden z nejdůležitější prvků komplexní stategie.

➡️ 3) Model řízení a rozhodování
S rostoucí velikostí majetku a zvyšujícím se počtem členů rodiny se mění role vlastníka. Vlastník je stále méně v přímém rozhodování a více v efektivním výkonu kontrolních, řídících a rozhodovacích pravomocí. Dobře nastavený systém v rodině je proto klíčový faktor úspěšné strategie správy majetku.

➡️ 4) Strukturování majetku a aktiv
Zvolená právní forma držby, správy majetku a s tím související daňová nebo ekonomická efektivita může mít rozhodující vliv na vaši schopnost dosahovat vytyčených cílů a naplňovat poslání nebo odkaz vaší rodiny. K tomuto účelu je vhodné využít všechny dostupné právní formy i lokální nástroje správy majetku v ČR nebo vhodné zahraniční alternativy.

➡️ 5) Prevenci hrozeb a rodinných konfliktů
Kolektivní správa majetku se zapojením členů rodiny sebou přináší různé představy a názory na to, jak by měl být majetek / podnik řízen, a jaká by měla být jeho strategie. Spory jsou proto nevyhnutelné, ale při nalezení vhodné zóny konfliktu a zapojení facilitace se dostaví konstruktivní návrhy řešení. Díky tomu se vyhnete konfliktní spirále a tato situace může být pro rodinu místo hrozby skvělou příležitostí pro její budoucnost.

➡️ 6) Plánování přenosu majetku a nástupnictví
Vyvarujte se nebezpečí ztráty toho, co jste vybudovali a připravte svou rodinu na zodpovědné nakládání s majetkem. Je to dlouhodobý proces, který nezačíná právním řešením přenosu majetku, ale zapojením další generace a probuzením jejich vášně ke generačnímu bohatství rodiny a pocitu odpovědnosti k zachování vašeho odkazu.

Zůstaňme ve spojení

Chcete dostávat pravidelnou dávku hodnotných informací z našeho centra znalostí?
Zanechte nám svůj email a budeme vás jednou kvartálně inspirovat.

Tento web je chráněn technologií reCAPTCHA. Ochrana soukromísmluvní podmínky.