Arcibiskupství pražské si zřídilo svěřenský fond, prostřednictvím kterého bude ovládat a řídit své majetkové záležitosti.

Pražské arcibiskupství počátkem měsíce prosinec veřejnosti odhalilo novou formu své právní struktury, prostřednictvím které bude ovládat a řídit své majetkové záležitosti. Mezi ně patří kapitálové investice, příjmy z pronájmu, lesního hospodářství nebo pachty.

Pražské arcibiskupství počátkem měsíce prosinec veřejnosti odhalilo novou formu své právní struktury, prostřednictvím které bude ovládat a řídit své majetkové záležitosti. Mezi ně patří kapitálové investice, příjmy z pronájmu, lesního hospodářství nebo pachty. Celá majetková struktura je postavena na bázi hybridního modelu, jehož součástí jsou právnické osoby, nadace a svěřenský fond, jenž plní roli ovládající entity. P​rostřednictvím nově zřízeného svěřenského fondu "AP veřejně prospěšný svěřenský fond" bude docházet ​k rozhodování o správě výnosů, výplatě nebo vydání majetku.

​Svěřenský fond má zřízené výkonné a dozorčí orgány v podobě tři správců, rady a jednoho až tří dohlížitelů "protektorů". Správcům fondu náleží plná správa majetku a jejich výkon činnosti je správou církevního majetku ve smyslu kanonického práva. Délka funkčního období správců činí pět let a opakované jmenování správců je možné.

Dohled nad správou svěřenského fondu vykonává Arcibiskupství pražské jako zakladatel, dále rada a protektoři.

Rada je kontrolním orgánem svěřenského fondu. V radě zasedá pět členů a jejich jmenování projednává Arcibiskupství pražské s ekonomickou radou a sborem konzultorů. Z důvodu posílení vnitřního systému kontroly fondu je zřízena i funkce protektora, který je kontrolním  orgánem svěřenského fondu a vykonává dohled nad jeho správou. V současné době jsou jmenovány tři osoby a jejich  funkční období je pět let. Protektoři se schází minimálně jedenkrát za rok a mezi jejich pravomoc patří nahlížení do všech dokladů, kontrola záznamů, přezkoumávání a provádění interního auditu.

Zůstaňme ve spojení

Chcete dostávat pravidelnou dávku hodnotných informací z našeho centra znalostí?
Zanechte nám svůj email a budeme vás jednou kvartálně inspirovat.

Tento web je chráněn technologií reCAPTCHA. Ochrana soukromísmluvní podmínky.