Co je rodinná ústava

Ústava. Dokument ustavující hlavní právní normy státu, a zároveň základní zákon. To je známo asi každému. Co je ale ústava rodinná?

Rodinná ústava je formální dokument, který podobně jako ústava státní stanovuje základní principy rodiny, ale bez právního ukotvení. Rodinná ústava je základní stavební jednotkou struktury rodinného podniku. Listina zahrnuje hodnoty, cíle, normy, ale i práva a povinnosti rodinného podniky a jeho členů. V dokumentu jsou zaznamenány plány a strategie podniku, návrhy řešení potenciálních hrozeb. Rodinná ústava je jednou z hlavních složek Family Governance „Správy rodiny“. Dokumentu můžete porozumět obdobně jako společenským kodexům, avšak platných v rodině a rodinném podniku.

K čemu vám rodinná ústava pomůže

 • připravuje podnik na potenciální hrozby a jiné neočekávané události, jako je náhlé úmrtí vlastníka, neschopnost členů se dohodnout, řešení rodinných hádek

 • stanovuje záměr rodinného podniku, pomůže charakterizovat společné rodinné hodnoty a utváří formální společenský tlak na členy tyto hodnoty dodržovat

 • definuje mezigenerační převod podniku a otázku nástupnictví, kdo se stane následným majitelem podniku, jak budou probíhat převody podílů či převody stanovených rolí členů rodiny z generace na generaci

 • formálně spravuje a řídí rodinu a vztahy mezi rodinnými příslušníky účastnících se podniků, eliminuje a řídí spory, a navrhuje jejich řešení

Kdy a jak napsat rodinnou ústavu

Rodinnou ústavu můžete sepsat kdykoliv během rodinného podnikání, avšak doporučujeme její vznik před založením rodinného podniku pro nejen stanovení si základních hodnot a cílů, ale také pro definování pravidel, předpisů, i základních rolí členů rodinného podniku. Struktura rodinné ústavy se může lišit v závislosti na velikosti rodiny, jejích vztazích i účasti členů rodiny na podnikání.

V základu by však každá rodinná ústava měla obsahovat následující části:

 • Úvod zahrnující základní myšlenku vaší rodinné ústavy

 • Základní hodnoty a cíle rodiny a její firmy

 • Definování rodiny, její základní principy a možné zapojení členů do podniku, zda budou zapojeni všichni členové rodiny, či pouze někteří, zda se budou účastnit aktivně, nebo budou pouze informováni o vývoji rodinného podniku

 • Informace o rodinném podniku, především strukturu rodinné firmy, účel podniku pro rodinu, nakládání s majetkem, pravidla a předpisy podniku

 • Vytyčení předpisů Family Governance „správa rodiny“, struktury rodinného podniku, řízení vztahů členů rodiny

 • Stanovení rodinné rady, popř. jiného orgánu, který bude rozhodovat v zastoupení celého podniku, a formulace toho, za jakých okolností a jak bude daný orgán fungovat.

 • Nastavení principů komunikace mezi členy rodiny pro úspěšné podnikání. Doporučujeme konat rodinná shromáždění v pravidelných intervalech, např. jednou za půl roku, či za rok.

 • Definování nástupnictví a dalších potenciálních změn vlastníků rodinného podniku, převodu podílů (např. v případě, že někdo svůj podíl pouze využívá a na rodinném podniku se nijak nepodílí)

 • Vytyčení možných řešení potenciálních hrozeb, případně prevence proti hrozícím konfliktům, např. rodinné hádky, rozdělení majetku, otázka nástupnictví…

 • Závěr zahrnující možnost změny ústavy na základě rodinného, podnikatelského, právního i společenského kontextu, vývoji společnosti, rozšíření zapojení členů rodiny atd., a za jakých okolností může ke změně dojít

Zůstaňme ve spojení

Chcete dostávat pravidelnou dávku hodnotných informací z našeho centra znalostí?
Zanechte nám svůj email a budeme vás jednou kvartálně inspirovat.

Tento web je chráněn technologií reCAPTCHA. Ochrana soukromísmluvní podmínky.