Co to je Family Office - rodinná kancelář a jakou hraje roli v organizaci rodiny?

Family Office, „rodinná kancelář“, je organizace, která poskytuje individuální podporu jednotlivcům nebo rodinám a uspokojuje jejich potřeby v oblasti plánování bohatství, správy majetku nebo organizace životního stylu.

V tomto článku se dočtete:

 

 1. Definice Family Office - co to je rodinná kancelář
 2. Historie Family Office
 3. Právní forma Family Office
 4. Typy Family Office
 5. Náklady na Family Office
 6. Nejčastější úkoly Family Office

1. Co to je Family Office - rodinná kancelář

Family Office, „rodinná kancelář“, je organizace, která poskytuje individuální podporu jednotlivcům nebo rodinám a uspokojuje jejich potřeby v oblasti plánování bohatství, správy majetku nebo životního stylu. Koncept Family Office je založen na koordinované práci týmu kvalifikovaných odborníků z různých oborů, jež souvisí se správou majetku, rodiny nebo firmy. Rodinná kancelář poskytuje mnohem komplexnější služby než jakýkoliv individuální oborový specialista. Každá rodinná kancelář je zcela jedinečná obsahem svých služeb, strategií a velikostí. Říká se, že je tolik různých rodinných kanceláří, kolik je různých rodin.

2. Historie Family Office

První zmínky o Family Office se objevují v 19. století, kdy v roce 1838 rodina J. P. Morgana založila svou rodinnou kancelář House of Morgan pro správu rodinného bohatství. V roce 1882 vznikla nejznámější Family Office založená rodinou Rockefellerů, která funguje až do současnosti.

3. Právní forma Family Office

V různých jurisdikcích se můžete setkat s rozdílnou právní formou, která se využívá pro provoz rodinné kanceláře i s ohledem na regulovanou oblast služeb. Ve většině případů se ale jedná o obdobu české právní formy s.r.o. nebo a.s. Lze ale využít i jiné typy forem právního uspořádání např. svěřenské fondy.

4. Typy Family Office

Základní rozdělení Family Office, „rodinných kanceláří“ je na Single Family Office (SFO), tedy ty „rodinné kanceláře”, které se věnují pouze jedné rodině, nebo častěji využívané Multi Family Office (MFO), jež své služby nabízejí více rodinám a klientům. Single Family Office se dále rozděluje na Virtual Family Office (VFO), nebo Embadded Family Office (EFO), tzv. „Vložená rodinná kancelář”. Multi-family Office jsou dále děleny na nejčastěji využívanou Commercial MFO „komerční MFO”, Private MFO „Soukromá MFO” a Virtual MFO.

Single Family Office

Single Family Office poskytuje poradenství a správu majetku pouze jedné rodině. Zaměstnanci Single Family Office často pomáhají bohaté rodině s investicemi, rodinným podnikem, životním stylem či se správou financí, včetně případného vyplácení rodinných příslušníků či posmrtným převodem bohatství. Single Family Office patří mezi nejdůvěryhodnější typ rodinné kanceláře vzhledem k řízení a správu pouze jediné rodiny a poskytuje plnou kontrolu nad rodinným majetkem a řízením rodiny. Single Family Office nabízí široké spektrum služeb od správy a ochrany rodinného majetku, po zachování rodinných hodnot a řízení životního stylu.

Single Family Office se dále dělí na:

Virtual Family Office (VFO)
„Virtuální rodinná kancelář” je takový typ Single Family Office, jež využívá služeb ne celé kanceláře, ale pouze nezávislých externích specialistů, popř. členů rodiny. Ti spolu navzájem spolupracují a jednají, jako kdyby tvořili rodinnou kancelář. Každý je však zaměstnán ve svém vlastním zaměstnání a pro rodinu pracují pouze externě.

Embadded Family Office (EFO)
tzv. „Vložená rodinná kancelář”, která je „vložená” uvnitř rodinného podniku, tedy zaměstnanci společnosti mimo jiné spravují a ochraňují majetek a hodnoty rodiny. U takového typu Family Office obvykle bývá externím pracovníkem pouze právník. EFO existují v případě rodinného podniku, jehož majitelé jsou členové dané rodiny. Rodinný podnik generuje výnosy, které je nutné spravovat.

Single Family Office mohou velmi lehce dosáhnout značných zřizovacích a provozních nákladů. Z toho důvodu většina jednotlivců a rodin využívá spíše služeb Multi Family Office.

Multi Family Office

Multi Family Office nebo také „rodinné kanceláře pro více rodin” spravují bohatství více rodinám. Rodinné kanceláře tohoto typu nejčastěji pomáhají nejen se správou majetku, ale i s jeho organizací a ochranou či investováním. Základní činnosti Multi Family Office pro snadnou správu vašeho majetku je správa investic. Podle typu strategie managementu rodinných investic rozdělujeme Multi Family Office na dvě kategorie: ty, které investují, a ty, které monitorují. Investující rodinné kanceláře se společně s rodinnými příslušníky podílí na tvorbě konkrétní investiční strategie. Odpovědnost za průběh a funkčnost strategie přebírá Family Office. Monitorující Multi Family Office neprovádí a nezodpovídá za investiční strategii. Po dohodě s rodinou o případném postupu alokace jejich aktiv rodinná kancelář pověří kompetentní orgány, jako jsou soukromé banky, správci fondu a aktiv, aby odpovídajícím způsobem investovaly. Family Office pak dohlíží na správný průběh investic.

Multi Family Office (MFO) se rozdělují na tři typy rodinných kanceláří pro více rodin:

Commercial MFO
„Komerční MFO” je nejběžnějším typem rodinných kanceláří pro více rodin, tvoří zrhuba 95 % všech Multi Family Office. Komerční MFO sdružuje příslušné odborníky pro vytvoření komplexního přístupu ke správě a ochraně vašeho majetku a řízení rodiny.

Private MFO
„Soukromé MFO” spravují majetek omezenému počtu bohatých rodin, které mají podobnou strukturu i přibližně stejné množství rodinného jmění, a podobnými způsoby poté spravují majetek a řídí rodinu. Takový typ Multi Family Office je vzácný vzhledem k obtížnosti nalezení takto podobných affluentních klientů.

Virtual MFO
„Virtuální MFO” nabízí služby nezávislých externích specialistů, kteří nejsou přímými zaměstnanci konkrétních rodin ani kanceláří. Ti spolu navzájem spolupracují a jednají, jako kdyby tvořili rodinnou kancelář a společně kooperují pro správu majetku pro více rodinám. Každý z odborníků je však zaměstnán ve svém vlastním zaměstnání a pro rodiny pracují pouze externě.

5. Náklady na Family Office

Náklady za využívání rodinné kanceláře jsou vždy individuální a odvíjí se od povahy služeb, které jednotlivec nebo rodina využívá. Velmi lehce však mohou dosáhnout značných částek. Hlavním důvodem je pokrytí personálního obsazení všech souvisejících profesí. Zejména proto většina rodin využívá služeb Multi Family Office. Rodiny tak mohou v případě MFO nejen těžit ze sdíleného know-how, ale i z nákladově efektivního řešení.

V praxi se však nejčastěji setkáte s těmito modely poplatků:

 • Hodinová sazba
 • Paušální fixní poplatek (např. roční service fee)
 • Procento z objemu majetku pod správou (management fee)
 • Výkonnostiní poplatek (performance fee, success fee)
 • Kombinace poplatků

Podle průzkumu organizace Family Office Exchange, které se zúčastnilo téměř 150 velkých rodinných kanceláří tvoří největší podíl z celkových nákladů interní kancelářské náklady – 55 %, v nichž jsou zahrnuty i mzdové náklady. Externí investiční náklady na správu majetku představují podíl 32 % a podíl výdajů za poradenské služby byl 13 %.

6. Nejčastější úkoly Family Office
Podle hodnoty majetku rodina využívá tzv. Multi Family Office „rodinná kancelář pro více rodin”, které pomáhají více rodinám se správou bohatství. Rodinné kanceláře tohoto typu nejčastěji pomáhají nejen se správou majetku, ale i s jeho organizací a ochranou či zvýšením. Naproti tomu tzv. Single Family Office si zakládá rodina pouze pro své potřeby a proto poskytuje poradenství a správu majetku pouze jedné rodině.

7. Nejčastější úkoly rodinné kanceláře.

Investovat nebo pouze řídit vztahy s bankami a investičními společnostmiPoskytovat služby, jako je plánování, konsolidace, správa majetku, sledování výkonnosti majetku, charitativní služby, daňové a právní služby, řízení rizik atd.Spravovat podnikové (holdingové) struktury a soukromé investiční vehikly. Pomáhat při zřizování struktur pro ochranu majetku nebo jiných entit pro plánování majetku.Organizovat cestovní záležitosti, poskytovat pojistná řešení, spravovat jachty nebo pomáhat investovat do soukromého kapitálu či spravovat nemovitosti. Spravovat veškerý rodinný majetek nebo jen jeho určitou část, včetně koordinace nákladů může být zodpovědná za úhradu nákladů členům rodiny. 

Zůstaňme ve spojení

Chcete dostávat pravidelnou dávku hodnotných informací z našeho centra znalostí?
Zanechte nám svůj email a budeme vás jednou kvartálně inspirovat.

Tento web je chráněn technologií reCAPTCHA. Ochrana soukromísmluvní podmínky.