Díl #3 Řídící principy strategie správy rodinného bohatství

Ve třetím vydání seriálu Alchymie Bohatství se zaměřuji na elementární prvky, které jsou základem každé strategie správy rodinného bohatství. Ve všeobecně uznávané teorii fyziky existují základní “elementární” částice, které jsou základem každé hmoty. V případě strategie správy rodinného bohatství jsou onou jádrovou částicí Řídící principy.

Tento článek si můžete také poslechnout v audio verzi na: Spotify | Soundcloud | Youtube.

Ačkoliv Řídící principy jsou jádrem, kolem kterého je každá strategie správy rodinného bohatství postavena, a bez něj by tedy neměla existovat, je překvapivé, že většina rodinných strategií je postrádá. Často jsou tyto strategie postaveny pouze na sadě právních pravidel “zásad” a právních vehiklů “nástrojů”.

Strategie postrádající Řídící principy, která je založená na právních zásadách a nástrojích, je pouze situační, dočasná, subjektivní, a neobstojí tak v generačních přechodech. V konečném důsledku vám nepomůže v budování udržitelného generačního bohatství. V roce 2008 jsem měl příležitost se setkat se Stevenem Coveym, duchovním otcem osobní a rodinné ústavy a autorem knihy 7 návyků skutečně efektivních lidí, podle kterého “univerzální přírodní principy vládnou.”

 

“Řídící principy, které si rodina zvolí, proto musí být stejné jako ty přírodní, nezávislé, nadčasové a v dalších generacích nezpochybnitelné. Když jsem vedl rozhovory s řadou členů šlechtických rodin, tak někteří z nich v rodinách přijali generačně nezpochybnitelný princip nedělitelnosti tzn. neštěpení majetku v dalších generacích.”

 

Příklad

Ukažme si konkrétní příklad jednoho z typů Řídícího principu - jádra, kolem kterého je strategie správy rodinného bohatství postavena.

Počátkem roku jsme pracovali pro rodinu vlastnící maloobchodní řetězec potravin. Cílem ze strany otce zakladatele bylo zachovat vybudované hodnoty, zajistit hladký přenos majetku a jeho správu na kolektivní rodinné bázi v další generaci.

Zadání bylo doslova takové: “Pomozte nám napsat, jak majetek v rodině dále spravovat, a navrhněte nám vhodnou právní formu, přes kterou budeme rodinný majetek v dalších generacích řídit.”

Už po prvních rozhovorech s členy rodiny napříč třemi generacemi nám ale bylo jasné, že se jedná o nedosažitelný cíl. Proč?

Členové rodiny se ve své strategii soustředili pouze na vhodné právní listiny “zásady” a vehikly “nástroje”, aniž by měli vyjasněný Řídící princip, na základě kterého bude rodinný majetek spravován.

Co to jsou Řídící principy?

Pokud bych použil analogii k silničnímu provozu, tak Řídící principy jsou navigací, která vám pomáhá v orientaci a vytyčí vám cestu, po které se chcete vydat. Až následně můžete přistoupit k tvorbě rodinných zásad jako souboru pravidel “silničního provozu”, kterými se na této cestě budete řídit. Teprve potom je čas začít hledat vhodné nástroje “dopravní prostředek” pro realizaci vašich rodinných cílů. Paradigma je způsob jakým chápete a vnímáte svět. Změna paradigmatu může mít hluboké důsledky pro chápání a interpretaci Vaší reality a může vést ke změně rodinných zásad a nástrojů, které při správě svého rodinného bohatství používáte.

Po hlubším zkoumání a rozhovorech s členy rodiny jsme zjistili, že nikdo není připravený na náhlou změnu dosavadního “monokratického” systému rozhodování na demokratický, a tím i změnu těžiště moci, a to ani “sám otec zakladatel”. Nikdo se třicet let nevěnoval rozvoji intelektuálního rodinného kapitálu další generace, která má převzít řízení rodinného majetku. Nyní už každé z dětí má svůj život a úspěšné profese.

I když by si to rodiče přáli, rodina neměla dostatečný transformační potenciál pro přechod na požadovaný typ strategie. Navíc hodnoty, názory jednotlivých členů rodiny byly tak rozdílné, že nedokázali dospět k rodinné shodě. Rodinou preferovaná strategie by byla pro všechny zúčastněné spíše hrozbou než příležitostí.

Po několika facilitačních setkání jsme dospěli k tomu, že Řídící princip, na kterém bude rodinná strategie postavena, je: Zachováváme rodinný odkaz G1, který udržujeme prostřednictvím profesionálního managementu, ale každá generační linie G2 má už svou vlastní rodinnou strategii, kterou individuálně rozvíjí a podporují.

“Ne každá rodina, která by chtěla spravovat majetek na rodinné kolektivní bázi, by také měla.”

3 klíčové řídící principy

Pokud hledáte nebo tvoříte Řídící principy, na základě kterých bude váš rodinný majetek spravován, držte se daleko od definování zásad, jejich konkrétnímu výběru, nebo volby nástroje, který ve vaší strategii použijete. Tyto úvahy vám zamlží úsudek a ovlivní vaše strategické uvažování.

Tři klíčové řídící principy jsou:

 1. Principy správy majetku (kolektivní, individuální, hybridní)
 2. Principy řízení (vlastnictví, rozhodování a jednání)
 3. Principy nároků členů rodiny z majetku (přístup, podpora, čerpání)

Každý ze zvolených přístupů “Řídících principů” má svou charakteristiku, výhody a nevýhody, a to následně ovlivňuje zásady a nástroje, které ve strategii využijete. To, na jakém principu postavíte svou strategii správy rodinného bohatství, je na vás, ale tato volba musí být v souladu s identitou a dynamikou rodiny. Řídící principy, které budou základem vaší udržitelné správy rodinného bohatství, společně spíše odhalujete, než vymýšlíte.

Jaké principy správy rodinného bohaství jsou pro vaši rodinu ty vhodné?

 


Shrnutí:

 

 1. Řídící principy jsou jádrem, kolem kterého je každá strategie správy rodinného bohatství postavena, a bez něj by neměla existovat.
 2. Každý ze zvolených Řídících principů má svou charakteristiku, výhody a nevýhody.
 3. Řídící principy vám vytyčí cestu, po které se vydáte.
 4. Zásady vám pomohou se na této cestě udržet, ať příliš neuhýbáte nesmyslnými směry.
 5. Nástroje vám pomohou se dostat z bodu A do cílové stanice.
 6. Díky silným principům udržíte pozornost při dosahování rodinných cílů a nesjedete z trasy.
 7. Řídící principy, které budou základem vaší udržitelné správy rodinného bohatství, spíše odhalujete, než vymýšlíte.
 8. Ne každá rodina, která by chtěla spravovat majetek na rodinné kolektivní bázi, by také měla.

 


Tvorba strategie správy rodinného bohatství není rozhodně snadná. Jedná se o náročný úkol. Je výzvou a ze strany zúčastněných členů rodiny vyžaduje čas a angažování se. Pokud nechcete přijít o bohatství, které jste budovali, nebojte se nás zapojit. Naši kvalifikovaní poradci s vámi budou spolupracovat tak, aby porozuměli vaší situaci a vytvořili vám vysoce individuální osobní nebo rodinnou strategii správy bohatství.

Neváhejte se obrátit na naše specialisty. Kontaktujte nás ZDE.

Autor: Pavel Kolář

Zůstaňme ve spojení

Chcete dostávat pravidelnou dávku hodnotných informací z našeho centra znalostí?
Zanechte nám svůj email a budeme vás jednou kvartálně inspirovat.

Tento web je chráněn technologií reCAPTCHA. Ochrana soukromísmluvní podmínky.