Hlavní příčiny neúspěchu a rozptýlení majetku mezi generacemi. Výsledky výzkumu společnosti The Williams Group.

Co je hlavní příčinou neúspěchu a rozptýlení majetku mezi generacemi? Odpovědí může být i výzkum společnosti The Williams Group, která po celém světě oslovila 3.250 rodin UHNWI, které při transferu bohatství na další generace neuspěli.

Co je hlavní příčinou neúspěchu a rozptýlení majetku mezi generacemi?

Historickým faktem je, že většina rodinných podniků má velmi krátkou životnost a po skončení etapy jejich zakladatele přibližně 95 % rodinných podniků nepřežije třetí generaci vlastníků.

Jaká je tedy odpověď na otázku, co je hlavní příčina neúspěchu a rozptýlení majetku mezi generacemi? Odpovědí může být i výzkum společnosti The Williams Group, která po celém světě oslovila 3.250 rodin UHNWI, které při transferu bohatství na další generace neuspěli. Jejich výzkum dokazuje, že v 60% je příčinou chybná komunikace v rodině a narušení důvěry s negativním dopadem na rodinné vztahy a majetek.  I naše dosavadní praxe ukazuje, že nejvýznamnější problémy, s nimiž se současné movité rodiny potýkají, se spíše týkají rodinných záležitosti než problémů v souvislosti se správou majetku. Historicky bylo udržení majetku a bohatství v rodině obtížné, často způsobené geopolitickými vlivy, špatným hospodařením nebo nedostatkem vzdělání. 

V čem vidíme budoucnost a zdroj úspěchu movitých rodin?

Rodiny, které chtějí “úspěšně” uskutečnit svůj mezigenerační plán transferu bohatství/nástupnictví, mají nyní tu výhodu, že díky novým poznatkům, metodám, technologiím a moderním strategiím správy rodinného majetku mohou své bohatství spravovat lépe a strukturovaně už od samého počátku. I když rodina prochází různými fázemi života a do správy majetku nebo podniku se zapojují další generace a členové, což s sebou přináší různé představy a názory na to, jak by měl být majetek / podnik řízen, a jaká by měla být jeho strategie, dokážete hrozby překonat, přizpůsobit se a stát se odolnými vůči změnám, kterým vaše rodina bude čelit.


 
Největší úskalí a hrozby jsou:

⇨ Nesoulad cílů a priorit
⇨ Nedostatek zapojení a soudržnosti
⇨ Nerealistická očekávání a nároky
⇨ Nedostatečné znalosti a dovednosti

Tvorba strategie transferu bohatství a trvalého odkazu není rozhodně snadná. Jedná se o náročný úkol. Je to výzvou a ze strany rodiny to vyžaduje čas a angažování. Pokud nechcete, aby se vaše rodina zařadila do uvedené statistiky tří generací, nebojte se nás zapojit. Naši kvalifikovaní odborníci vám pomohou.

Zůstaňme ve spojení

Chcete dostávat pravidelnou dávku hodnotných informací z našeho centra znalostí?
Zanechte nám svůj email a budeme vás jednou kvartálně inspirovat.

Tento web je chráněn technologií reCAPTCHA. Ochrana soukromísmluvní podmínky.