Jak na správu majetku ve formě digitálních aktiv.

Každý den jsme součástí digitální technologické revoluce. Navzájem jsme s rodinou a s přáteli propojeni prostřednictvím smartphonů. Platíme online, ukládáme naše vzpomínky formou digitálních fotografií, videí na datová cloudová úložiště, hesla, čísla účtů nebo klíčové informace ke kryptoměnám uchováváme v počítačích nebo přenosných USB discích. Ať si to uvědomujeme nebo ne, tak se na těchto technologií stáváme stále více závislí. Pokud se však člen rodiny stává zdravotně nezpůsobilý nebo dokonce zemře, tak digitální aktiva a ekonomika sebou přináší řadu výzev, a v případě digitálního dědictví mnohdy i nežádoucí situace.

Plánování digitálních aktiv ještě donedávna nebylo součástí plánování majetku. Dnes se při sestavování majetkového plánu stává tématem číslo jedna.

Co to jsou digitální aktiva?

Obecná definice nám říká, že digitální aktivum je majetková hodnota, která existuje v binárním formátu. Digitální aktiva rozdělujeme na hmotné a nehmotné, ale v praxi se můžete ještě setkat s rozlišením mezi softwarovými a digitálními aktivy.

  • Hmotné digitální aktivum jsou například tablety, smartphony, počítače, čtečky elektronických knih, hudební přehrávače, fotoaparáty, usb disky, atd.

  • Nehmotné digitální aktivum jsou online bankovní účty, účty na sociálních sítích, webové stránky, elektronické knihy, kybernetické měny, hudba, ale také licence, patenty, ochranné známky, duševní vlastnictví.

  • Softwarová aktiva jsou například počítačové operační systémy, aplikace, atd.

Jakou mají digitální aktiva hodnotu?

Vlastnictví hmotných digitálních nebo softwarových aktiv má často zanedbatelnou tržní hodnotu. Ačkoliv může být jejich cena v době pořízení značná, tak z důvodu rychlého technologického pokroku tyto formy aktiv rychle zestárnou a následná prodejní cena je nízká. Většina nehmotných aktiv má pro své vlastníky spíše emocionální nebo sentimentální hodnotu, ale v případě kybernetických měn, patentů nebo duševním vlastnictví se může jednat o digitální majetek mimořádné hodnoty a jeho uchování a ochrana by mělo být prioritou. Připomeňme si nedávný případ ženy, která po úmrtí svého manžela nezná místo uložení elektronického klíče “tokenu” ke kybernetickým měnám v hodnotě 52 mil. USD.

Výzvy při správě digitálních aktiv

Přístup a informace o digitálním vlastnictví některého člena rodiny může mít v některých životních situacích pro budoucnost rodiny rozhodující vliv nebo se minimálně může jednat o fotografie, videozáznamy a další informace, které mají pro rodinu neocenitelnou sentimentální hodnotu.

Mnohdy první největší výzvou je schopnost jednoduše identifikovat všechna digitální aktiva dané osoby. Digitální informace mohou být na různých přenosných zařízeních a cloudových úložištích, která jsou mnohdy chráněna hesly, což je v mnoha případech neřešitelný problém.

Druhá překážka nastává v případě využívání různých digitálních platforem, protože i v případech, kdy máte prostřednictvím hesla k obsahu přístup, může být překvapením, že jej nevlastníte, nemůžete s ním mimo držitele licence nakládat a licence zaniká automaticky s úmrtím vlastníka.

Poslední, třetí výzvou, je právní stránka a regulace různých typů digitálních aktiv. Na rozdíl od fyzických aktivit jsou některé druhy digitálních aktiv stále opomíjenou složkou osobního majetku nebo podléhají stálým změnám. To, co má z pohledu trhu hodnotu milionů, tak z pohledu zákona a notáře řešícího pozůstalostní řízení nemusí mít hodnotu žádnou, nebo z důvodu technické složitosti se může v dědickém řízení jednat o nepřekonatelný problém. Bude trvat ještě mnoho let, než se digitální aktiva z pohledu regulace a práva plnohodnotně rozvinou. Mezi tím můžete již dnes aktivně podniknou kroky pro plánování vašich digitálních aktiv, které usnadní jejich identifikaci, ochranu a případný převod na pozůstalé.

Jak na správu digitálních aktiv?

První krok: Sestavte inventář

Obdobně jako u všech ostatních aktiv, tak i v případě těch digitálních, je nutné sestavit jejich úplný seznam, tedy inventář. Seznam by měl obsahovat nejen typ aktiva, ale i hesla, uživatelská jména a odpovědi na bezpečnostní otázky. Shromáždění informací může nějakou dobu trvat, ale je to důležitý začátek pro další kroky.

Druhý krok: Roztřiďte jednotlivá aktiva

Jakmile máte seznam hotový, tak doporučujeme jednotlivá aktiva roztřídit podle využívání a případně označit majetek, který má z vašeho pohledu nejen osobní, ale i tržní hodnotu.

Váš digitální majetek můžete rozdělit na:

  • Osobní majetek: fotografie, videa, emaily, hudba

  • Sociální digitální aktiva: účty na všech platformách sociálních médií

  • Finanční digitální aktiva: online bankovnictví, majetkové účty u investic nebo depozitáře cenných papírů, účty kreditních karet atd.

  • Obchodní digitální aktiva: doménová jména a přístup na web, patenty, práva na duševní vlastnictví.

Třetí krok: Identifikujte umístění digitálních aktiv

Mnoho rodin uchovává digitální informace na různých místech od fyzických nebo cloudových úložišť po uzamčení v osobních trezorech nebo pronajatých bezpečnostních schránkách. Doplňte seznam i o místo uložení digitálního aktiva a s ohledem na jeho hodnotu přehodnoťte míru nebo způsob jeho zabezpečení.

Čtvrtý krok: Jmenujte pověřence správy digitálních aktiv

Shromažďování informací a vytvoření seznamu nemusí být samo o sobě náročné, ale pravidelná aktualizace všech hesel už ano. Významnou pomocí může být jmenování osoby, která je pověřena ke správě digitálních aktiv. Může se jednat o člena rodiny nebo o profesionálního správce, tzn. Private Inventory Managera nebo Wealth Managera, svěřenského správce atd..

Pátý krok: Zahrňte digitální aktiva do dědictví

Nejjednodušší cestou, jak se vyhnout komplikacím při transferu digitálních aktiv na pozůstalé v případě vašeho úmrtí, je zahrnout jej automaticky do dědictví a ošetřit vše listinou pro případ smrti, kde jsou výslovná oprávnění k přístupu k těmto aktivům. Pokud mají digitální aktiva významnější hodnotu, můžete je spravovat a řídit přes různé struktury nebo je vložit do svěřenského fondu, což může usnadnit jejich správu a následný převod na určeného dědice. Tato vyšší úroveň plánování bude ale vyžadovat radu právníka, nebo wealth managera, který má zkušenosti s plánováním majetku duševního vlastnictví.

Zůstaňme ve spojení

Chcete dostávat pravidelnou dávku hodnotných informací z našeho centra znalostí?
Zanechte nám svůj email a budeme vás jednou kvartálně inspirovat.

Tento web je chráněn technologií reCAPTCHA. Ochrana soukromísmluvní podmínky.