Mezinárodní přemístění jako nástroj plánování bohatých jednotlivců a rodin

Jedním z populárních nástrojů pro plánování majetku osob nebo rodin s vysokou hodnotou čistého jmění (HNWI) je mezinárodní přemístění za účelem změny daňového rezidentství.

Daňový rezident České republiky má neomezenou daňovou povinnost, což znamená, že podléhá zdanění ze svých celosvětových příjmů v ČR. Daně tak mohou být významnou položkou, která citelně snižuje hodnotu vašeho rodinného jmění.

 

Přemístění daňového rezidentství

Změna jurisdikce a přemístění daňového rezidentství může být proto jedna z legálních cest pro optimalizaci. Mimo snížení daňové zátěže vám tento krok může přinést také lepší život v podobě kvalitnější infrastruktury, sociálního i politického prostředí, celoročně stabilní klima nebo zajímavější studijní příležitosti pro vaše děti.

 

Někdy je také přemístění rodinného příslušníka nebo celé rodiny do jiné jurisdikce nutnou podmínkou pro ochranu majetku a klidný život bez mediální pozornosti.

 

Přemístění sídla společnosti nebo bydliště

Změna daňového rezidentství může proběhnout pouze na úrovni obchodní korporace, tedy přemístění právnické osoby a změny sídla nebo formální přesun bydliště jednoho člena či celé rodiny.

 

V případě právnické osoby se změna daňového domicilu uskutečňuje přemístěním sídla společnosti, nebo místa vedení, ve kterém je věcné a personální vybavení, a odkud jsou prováděna klíčová obchodní a řídící rozhodnutí společnosti.

 

U přemístění jednotlivce nebo rodiny se posuzuje daňové rezidentství podle zákonů ČR nebo podle mezinárodní smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, které jsou nadřazeny tuzemským daňovým zákonům. U občanů, kteří jsou rezidenty v jednom z členských států EU, není přemístění v rámci EU žádný problém. V některých případech stačí, že dotyčný má ve státě daňové rezidence v užívání stálý byt a středisko životních zájmů, kam řadíme rodinné a společenské vztahy, komunitní a podnikatelskou angažovanost, rezident využívá služby nebo sociální systém, a zároveň se v místě bydliště zdržuje více než 183 dnů v kalendářním roce.

 

Komunikační technologie a rychlost mezinárodní dopravy svět stále zmenšuje, a proto přemístění za účelem změny rezidentství a získání daňového domicilu dnes není žádnou překážkou pro rodinné vztahy nebo řízení firmy. Přesto je ale nutné si uvědomit, že se jedná o významný krok nutný nejen z pohledu daňového plánování, ale i celé organizace života rodiny, a vše za účasti odpovídajících odborníků dlouhodobě a uvážlivě plánovat.

Zůstaňme ve spojení

Chcete dostávat pravidelnou dávku hodnotných informací z našeho centra znalostí?
Zanechte nám svůj email a budeme vás jednou kvartálně inspirovat.

Tento web je chráněn technologií reCAPTCHA. Ochrana soukromísmluvní podmínky.