Osm nepostradatelných kroků v procesu plánování vašeho bohatství.

Mnoho jednotlivců a rodin věnují tvorbě svého majetku enormní čas i úsilí. Rozhovory na téma plánování svého bohatství ale odkládají až do chvíle, kdy je zasáhnou náhlé životní události, zdravotní problémy nebo kritické firemní okolnosti.

Čím je objem vašeho majetku větší a struktura aktiv různorodější, tím více existuje celá řada situací, kdy může být vaše bohatství ohroženo, a to i v případě, kdy využíváte diverzifikaci napříč jurisdikcemi. Ať už jde o strukturování majetku, jeho ochranu, daňové plánování, dědický plán nebo přípravu nástupnictví, tak otázky související s plánováním vašeho bohatství mohou mít dopad na všechny aspekty vašeho života, rodiny nebo i dalších generací. Proto odkládat tyto rozhovory na později může být velmi trpká a drahá životní zkušenost.

Nevíte, jak a kde začít?

Pokud jste ještě nezačali, tak jedním z nejlepších způsobů je přizvat k těmto rozhovorům Wealth Manažera nebo Private Wealth Advisora, který vám pomůže vytvořit ideální prostředí pro sdílení vašich obav, nápadů a vizí. Společně s ním zmapujete potenciální mezery v dosavadní strategii, identifikujete hrozby i možné překážky a nastavíte cíle i majetkový plán, jak jich dosáhnout. V další fázi Wealth Manager monitoruje pokrok v dosahování cílů a v případě odchylek navrhuje účinná opatření pro optimální vývoj vašeho bohatství.

Jednotlivé okruhy témat pro vaše společné rozhovory.

Téma podnikání:

 • Historie rodiny a podnikání

 • Firemní strategie

 • Nastavení vlastnických a řídících struktur

 • Způsob správy rodinných podniků a organizací

 • Finanční politika

 • Zaměstnávání členů rodiny

 • Nastavení procesu nástupnictví

Téma správy rodiny:

 • Nastavení rodinné politiky a její mise

 • Správa rodinné agendy

 • Správa osobního majetku rodiny

 • Přístup členů rodiny k majetku a jeho využívání

 • Nastavení vlastnických a řídících struktur majetku

 • Řešení sporů a konfliktů

 • Vzdělání rodinných příslušníků

 • Osobní bezpečnost rodiny

 • Kybernetická bezpečnost rodiny

 • Charitativní a filantropické aktivity

 • Existence listin pro případ smrti nebo smlouvy o individuálním manželském majetkovém režimu

Téma finance:

 • Finanční politika rodiny

 • Řízení osobního a rodinného cash-flow

 • Investiční strategie a alokace finančních aktiv

 • Nastavení úrovně blahobytu rodiny

 • Finanční gramotnost jednotlivých členů rodiny

Osm kroků v procesu plánování vašeho bohatství

Pokud jde o plánování bohatství, které se týká budoucnosti vaší i vašich blízkých, tak těchto osm kroků vám pomůže začít.

1. Komunikujte

Mluvit o vašich hodnotách, přáních, cílech a vašem majetku nebo strategii může být náročné, ale je to základní krok v procesu vašeho plánování bohatství. V některých rodinách jsou tato témata tabu a mezi hlavní důvody, proč se o rodinném bohatství nebaví, jsou obavy z negativního dopadu na pracovní morálku dětí, vpád okolí do rodinného soukromí, ale také skutečnost, že oni sami se naučili o majetku nemluvit. Mnoho lidí proto proces plánování bohatství podstupují, ale jednají bez vědomí manžela, partnera nebo členů rodiny, kteří v případě kritických událostí zůstávají bez informací, což může mít neblahý vliv na jejich životy. Proto základem je komunikace.

2. Spolupracujte

Z praxe Wealth Managerů vyplývá, že nejlepší přístup k procesu plánování bohatství je zapojení a spolupráce s rodinnými příslušníky nebo blízkými. Nejprve doporučujeme vést oddělené rozhovory s různými členy rodiny, kdy každé setkání je přizpůsobeno potřebám a schopnostem každé osoby. Následně je možné přistoupit k diskuzím na úrovni rodinného shromáždění. Nezapomeňte, že rozhovory by se měly konat pravidelně, tak aby odrážely vaši životní situaci a přání rodiny.

3. Poraďte se

Jednotlivci i rodiny, které vybudovaly své materiální bohatství, zřídka dosahují stejného úspěchu při správě svého majetku pouze vlastním úsilím. To potvrzují i statistiky, které říkají, že 70 procent rodin přichází o svůj majetek už v druhé generaci. Tím hlavním důvodem je, že ve většině případů jsou to odborníci na své odvětví podnikání, ale ne na plánování a správu majetku, což je obor, ve kterém nikdy nepůsobili. Konzultujte proto své plány se svým Wealth Managerem a v případě potřeby zapojte také právníka, účetního, bankéře, finančního zprostředkovatele nebo lékaře.

4. Sestavte inventář a posuďte aktiva

V tomto okamžiku je nutné udělat úplný seznam vašeho majetku, definovat způsob jeho držby a rozdělit jej podle typu aktiva a jeho zralosti. Jedná se o obchodní majetek, který je úvěrovaný a z tohoto titulu rizikový, trpí nějakou právní vadou nebo se jedná o váš soukromý majetek, který má pro vás sentimentální hodnotu a je v užívání rodiny? To, co vlastníte, a jak držíte vlastnická práva, určuje, jak úspěšně majetek předáte.

5. Vytvořte majetkový plán

Pro koho a s jakým cílem nakládáte s majetkem, je základem vašeho majetkového plánu. Majetkový plán by měl vedle peněz a majetku zohledňovat také hrozby, vztahy, priority, hodnoty, individuální životní potřeby nebo životní cíle jednotlivých členů rodiny. Klíčem k hladké realizaci majetkového plánu je proto nejen pochopení rodinné situace a základních hodnot, ale zejména výběr vhodného instrumentu nebo struktury pro samotnou realizaci.

6. Shromážděte všechny klíčové dokumenty

Shromážděte všechny klíčové právní dokumenty bez ohledu na to, zda mají osobní nebo obchodní charakter. Nevynechejte také vaše finanční a online informace. Sestavte seznam a uveďte, kde jsou tyto dokumenty uchovávány, nebo kdo je může mít v držení. Jedná se např. o pojistné smlouvy, bankovní účty a kreditní karty, cenné papíry a broker účty, úvěrové smlouvy, směnky, účetní a daňové dokumenty, on-line účty, hesla, listiny pro případ smrti, tzn. závěti atd., statut svěřenského fondu, zdravotní informace, klíče od trezoru, nebo přístupy k bezpečnostní schránce. Součástí všech dokumentů by měly být kontakty na pověřené osoby, ke kterým se dokumenty vážou.

7. Zvažte koho jmenovat

Dalším aspektem plánování bohatství, který mnozí lidé často přehlíží, je určení osob, které mají pověření v případě rozhodování nebo vzniku vyjmenovaných životních situací. Už dnes můžete podniknout konkrétní kroky, abyste zajistili, že vaše přání budou splněna po stránce finanční, osobní, pracovní. Výběr pověřenců je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí, které uděláte. Je důležité mít na paměti, že zatímco v případě např. strážce rodinné historie a odkazu v podobě psaní kroniky, čímž jste pověřili vaší vnučku, což lze považovat za čest bez rizika, tak v případě jmenování do rodinné rady nebo správce rodinného svěřenského fondu se může jednat o formální řídící roli, na kterou mohou dopadat zákonné povinnosti, a s výkonem funkce může souviset i značné množství času.

8. Soustřeďte se na klíčové prvky Vašeho majetkového plánu

Nikdy nezapomeňte, že zatímco technickou stránkou celého procesu plánování a správy bohatství můžete pověřit jednotlivého odborníka nebo dokonce celé týmy, což je i žádoucí, tak v některých případech je vaše role nenahraditelná. Nositelem vize, zásad a rodinných hodnot, které jsou kompasem při rozhodování vaší rodiny nebo poskytují vodítko pro její činnost, můžete být jen vy. To nelze žádnou profesí zastoupit.

Zůstaňme ve spojení

Chcete dostávat pravidelnou dávku hodnotných informací z našeho centra znalostí?
Zanechte nám svůj email a budeme vás jednou kvartálně inspirovat.

Tento web je chráněn technologií reCAPTCHA. Ochrana soukromísmluvní podmínky.