Role Family Office při řízení osobní a digitální bezpečnosti rodiny.

Vše kolem nás může neustále ohrožovat nejen váš majetek a bohatství, ale také rodinu nebo rodinný podnik. Jak můžete svou rodinu a rodinná aktiva chránit?

Potenciální rizika nemusí plynout pouze z neefektivní správy rodiny nebo z nevyhnutelných rodinných konfliktů. S hrozbami, kterým vaše rodina může čelit, se denně setkáváte. Jsou to nebezpečí skrytá v kriminalitě, ale i rychlý vývoj technologií. Nejen že rozvoj digitálního světa může pomoci zločinům při činech, ale i např. nepřátelům nebo bulváru. Ochránit nemovitý majetek je v dnešní době celkem jednoduché, existuje nespočet alarmů, kamerových systémů, skrytých trezorů. Je to ale dostačující? Pokud byste provedli analýzu trestných činů, zjistili byste, že ve většině případů by se kriminalitě dalo zabránit. Obvykle k činu vede digitální pokrok, špatné vztahy v rodině nebo zaměstnanci, nebo jen nepříznivá finanční či životní situace vašich zaměstnanců. Pro maximální využití všech dostupných preventivních opatření pro zabezpečení vaší rodiny je nutná jasná strategie. S její tvorbou vám může pomoci rodinná kancelář – Family Office.

Jak bude Family Office postupovat?

Jakmile si k řízení bezpečnosti rodiny pozvete specialisty z řad rodinné kanceláře, začne v první fázi vyhodnocování rizik. Odborníci budou zkoumat potenciální rizika ohrožující vaši a rodinnou bezpečnost. Family Office mají Family Security Management, neboli řízení rodinné bezpečnosti, v nabídce svých klasických služeb. Pro posouzení rizik a hrozeb proto užívají strukturu utvořenou ze znalostí i praxe. Rodinná kancelář může spolupracovat s dalšími externími odborníky, např. bezpečnostními analytiky nebo detektivy.

Family Office rozděluje rodinnou bezpečnost na dvě části jejich života, fyzický život a digitální. Z praxe rodinných kanceláří lze říci, že největší ochrana rodiny je před vlastními osobními životy jejich členů. Nepřátelé, závist, expartneři, hádky v rodině i spory se zaměstnanci, sociální sítě nebo „divoký“ společenský život. To patří mezi časté důvody narušení bezpečnosti rodiny. Family Office sice nahlíží na bezpečnost rodiny z celistvého hlediska, pro efektivní prevenci všech hrozeb však provádí opatření v několika různých blocích.

Analýza vašeho „domácího“ prostředí

Nejvíce pachatelů trestných činů přichází z vašeho okolí. Proto v několika týdnech specializovaní odborníci pozorují vaše okolí a zkoumají potenciální hrozby či činitele. Analýza pak vyhodnocuje, jaká místa, lidé či doba může být pro ohrožení vaší rodiny nejrizikovější. Bezpečnostní analýza je prováděna průběžně v pravidelných intervalech pro zajištění neustálé ochrany.

Bezpečí i na sociálních sítích

Family Office se mimo jiné zaměřuje i na digitální prostor. Neanalyzuje tak pouze vaše fyzické prostředí, ale provádí hodnocení i života virtuálního. K digitálnímu zabezpečení odborníci používají různé kombinace pro vyhledávače, např. pro zjištění jednoduchosti vyhledávání vašeho jména. Také sledují a prohledávají profily sociálních sítí, zda nejsou utvořeny „fakeové“ stránky, kde cizí osoby využívají vašeho jména a tím ho mohou výrazně poškodit. Digitální analýza probíhá v kooperaci s analýzou vašeho okolí. Tak je mapován fyzický i digitální prostor klientů.

Školení

Nedílnou součástí zabezpečení vaší rodiny je školení nejen vás a vašich rodinných příslušníků, ale také zaměstnanců a dalších okolních osob. Nejčastěji jsou osoby poučovány o vynášení citlivých rodinných informací, o bezpečnosti. Cílem je především zvýšit povědomí zúčastněných lidí o všech potenciálních rizicích a jejich prevenci.

Zabezpečení domácnosti

Rodinné kanceláře řídí a dohlíží nad instalací různých zabezpečovacích zařízení, jako jsou alarmy, kamery apod., pro ochranu vašeho domu a majetku. Odborníci z Family Office neustále sledují vývoj zabezpečovacích technologií, a proto jsou schopni vybrat tu nejlepší možnost přímo pro vás „na míru“.

Zabezpečení rodinného IT

Tak, jako je pro dům instalován alarm, existuje obdobný „alarm“ i pro vaše počítače. Tento zabezpečovací počítačový systém je vnořen do struktury vašeho rodinného IT. Kromě samotné instalace programu je poté program podroben neustálému screeningu a obnovování pro prevenci vůči novým virům a zkušeným hackerům.

Analýza okolních osob

Jako jedna z částí celé Family Security je screening všech lidí navštěvujících vaši rodinu, především pak uchazeče o zaměstnání. Nejde jen o posouzení potenciálního nebezpečí trestného činu, ale také o povahové rysy, inteligenci, charakter. Takoví činitelé mohou mít vliv i na váš život, což významně naruší rodinnou bezpečnost. Analýza potenciálních zaměstnanců je však prováděna pouze s jejich písemným souhlasem.

Travel Security

Důležitým prvkem je i bezpečnost během cestování. Nejčastěji se jedná o bezpečnost při cestování do zemí, kde je vyšší míra rizika, ať zdravotního (např. rozvojové země) nebo finančního i země s vysokým výskytem kriminality. Travel Security je poskytováno klientům, kteří cestují na krátkou dobu, i těm, kteří se mezinárodně přemisťují.

Management v krizových situacích

Základní složkou rodinné bezpečnosti je příprava na krizové situace. Tento typ bezpečnosti je ten nejsložitější. Nikdy totiž není možné zajistit 100% prevenci před všemi riziky. Vždy se může objevit nečekaná situace, jako např. nedávná pandemie Covid-19. Krizové situace však téměř vždy vyžadují okamžité řešení. Proto Family Office nezajišťuje konkrétní bezpečnostní prvky pro své klienty, ale připravují osvědčenou strukturu jednání v krizových situacích. Pro klienty bývá též utvořen tým odborníků vyškolených na chování a jednání v při nečekaných událostech.

Zůstaňme ve spojení

Chcete dostávat pravidelnou dávku hodnotných informací z našeho centra znalostí?
Zanechte nám svůj email a budeme vás jednou kvartálně inspirovat.

Tento web je chráněn technologií reCAPTCHA. Ochrana soukromísmluvní podmínky.