Sdílení rodinné filantropie s mladší generací

Různé generace si vytvářejí různé představy o tom, jak a koho obdarovat. Neliší se však názory na to, proč je důležité darovat a věnovat se filantropii. Důvodem je především výchova rodičů a prarodičů, sdílení rodinných hodnot, cílů a názorů.

Správně nastavená rodinná filantropie představuje hodnoty, cíle a zájmy všech členů rodiny napříč generacemi. Dle průzkumu Trends 2020 o rodinné filantropii je až ve 37 % rodinných filantropických projektů zapojena mladší generace. Průzkum dále udává, že jedna z deseti rodinných nadací zapojuje do svého řízení tři a více generací. Zapojení různých generací do filantropie tak vyžaduje sdílení nejen vašich hodnot a zájmů, ale i hodnoty a cíle dalších členů rodiny. Doporučujeme tedy se při založení a řízení rodinné filantropie zamýšlet, popř. diskutovat, o následujících tématech.

 

Na počátku všeho

Před založením vaší rodinné filantropie či zapojením mladší generace do projektu doporučujeme nalézt odpovědi na některé otázky. Mezi nejdůležitější z nich patří:

 • Proč? Zvažte, z jakého důvodu chcete zapojit mladší členy rodiny do filantropie, jaké jsou cíle zapojení dalších členů. Spolupráce? Předání hodnot? Předání odkazu?

 • Kdo? Přemýšlejte, koho chcete zapojit do projektu. Jedná se o konkrétní osoby? Potomky? Širší rodinu?

 • Jak? Uvažte, jakým způsobem se členové budou na filantropii podílet. Aktivně? Rozhodovat? Darovat? Nebo jen “přihlížet” a “učit se”?

 • Uvažujte nad použitím vehiklů pro snadnější způsob darování. Mezi nejčastější struktury patří charitativní fondy nebo soukromé nadace.

 

Přemýšlejte nad způsoby komunikace

Pro úspěšné sdílení hodnot filantropie mezi členy rodiny je důležité diskutovat a komunikovat mezi sebou navzájem. Proto je vhodné zamyslet se nad možnostmi komunikaci mezi všemi členy zapojenými do rodinné filantropie:

 • Jaké jsou vaše současné způsoby komunikace?

 • Jak a kde se setkáváte s rodinou?

 • Budete organizovat i pravidelná setkání nad diskuzemi, např. jednou za rok?

 

Sdílení hodnot

Základem pro rodinnou filantropii je sdílení rodinné kultury, hodnot a zájmů napříč generacemi. Sdílení hodnot a diskutováním nad nimi posiluje důvěru i kooperaci mezi členy rodiny a stanovuje směr dárcovství.

 

Proto doporučujeme zamyslet se a diskutovat ve věci:

 • Jaká jsou vaše očekávání?

 • Jaké hodnoty s vámi sdílela starší generace?

 • Máte oblíbené rodinné tradice? Zapojte je do rodinné kultury v rámci filantropie.

 • Co motivovalo a formovalo vaše hodnoty a zájmy?

 • Jaké hodnoty se nejvíce sdílí ve vaší rodině?

Při vzájemné sdílení hodnot je zároveň důležité naslouchat ostatním.

 

Je vhodné se tak zabývat i otázkami:

 • Jaké zájmy mají vaši příbuzní?

 • Na kolik by členové chtěli být zapojení do nadace?

 • O co se členové rodiny zajímají? Jaké jsou jejich hodnoty?

 • Existují již sdílené zájmy a hodnoty?

Po vlastní i společné diskuzi nad problémy a otázkami souvisejícími s rodinnou filantropií je vhodné začít pracovat na plánu zapojení členů rodiny do rodinné filantropie na základě společně vytvořených hodnot, zájmů a cílů. Doporučujeme do strategie zahrnout i pravidelné setkávání se s členy rodiny a diskutování nad možnými změnami, rozvojem i pro podporu sdílení hodnot.

 

Kdo vám může s rodinnou filantropií pomoct?

Založení rodinné filantropie může být mnohdy náročné. Během diskuzí může dojít k neshodám až hádkám. V případě, že byste chtěli či potřebovali pomoct jak se společnými rozhovory, tak se správou a řízením rodinné fundace nebo jiné charitativní entity, doporučujeme přizvat si filantropického poradce popř. rodinnou kancelář – Family Office. Specializovaní odborníci vám pomohou s formováním strategie rodinné filantropie i s její sdílení mezi mladší členy rodiny.

Zůstaňme ve spojení

Chcete dostávat pravidelnou dávku hodnotných informací z našeho centra znalostí?
Zanechte nám svůj email a budeme vás jednou kvartálně inspirovat.

Tento web je chráněn technologií reCAPTCHA. Ochrana soukromísmluvní podmínky.